Proceeding: ZP/PN/02/19 Wytworzenie i implementacja oprogramowania bazy danych, narzędzi integracji danych oraz portalu informacyjnego dla pasażera

Grzegorz Bebłowski
Innobaltica Sp. z o.o.
Deadlines:
Posted : 31-10-2019 10:11:00
Placing offers: 09-12-2019 10:00:00
Opening offers : 09-12-2019 10:15:00
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
espd-request.pdf pdf 91.16 2019-10-31 10:11:00 Proceeding
espd-request.xml xml 137.34 2019-10-31 10:11:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 145.02 2019-10-31 10:11:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 582.32 2019-10-31 10:11:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf pdf 404.45 2019-10-31 10:11:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ.pdf pdf 379.5 2019-10-31 10:11:00 Proceeding
Załączniki.doc doc 985.5 2019-10-31 10:11:00 Proceeding
Zmiany SIWZ.pdf pdf 137.18 2019-11-04 13:47:36 Public message
SIWZ tekst po zmianach z dnia 04.11.2019 r.pdf pdf 568.59 2019-11-04 13:47:36 Public message
Udostępnienie zasobów chmury.pdf pdf 157.38 2019-11-13 13:52:23 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 161.76 2019-11-20 16:57:33 Public message
Zmiany SIWZ 27.11.2019 r.pdf pdf 146.27 2019-11-27 11:38:07 Public message
SIWZ tekst po zmianach z dnia 27.11.2019 r.pdf pdf 568.37 2019-11-27 11:38:07 Public message
Informacia z otwarcia ofert.pdf pdf 161.23 2019-12-09 10:53:12 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 162.6 2019-12-13 10:28:39 Public message

Announcements

2019-12-13 10:29 Grzegorz Bebłowski Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2019-12-09 10:53 Grzegorz Bebłowski Informacja z otwarcia ofert

Informacia z otwarci [...].pdf

2019-11-27 11:38 Grzegorz Bebłowski Zmiana SIWZ

Zmiany SIWZ 27.11.20 [...].pdf

SIWZ tekst po zmiana [...].pdf

2019-11-20 16:57 Grzegorz Bebłowski Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2019-11-13 13:52 Grzegorz Bebłowski Udostępnienie zasobów chmury

Udostępnienie zasobó [...].pdf

2019-11-04 13:47 Grzegorz Bebłowski Zmiany SIWZ

Zmiany SIWZ.pdf

SIWZ tekst po zmiana [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 904