Proceeding: Na zakup i dostawę sprzetu medycznego dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach

Marzena Wacławik
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Deadlines:
Published : 23-10-2019 14:23:00
Placing offers : 22-11-2019 11:00:00
Offers opening : 22-11-2019 11:00:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie498912.pdf pdf 3591.91 2019-10-23 14:23:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 8850.47 2019-10-23 14:23:00 Proceeding
1-zał.-oferta-1 (1).docx docx 45.74 2019-10-23 14:23:00 Proceeding
zal nr3 projekt umowy.pdf pdf 2528.23 2019-10-23 14:23:00 Proceeding
zal nr4 asortymentowo-cenowy.odt odt 78.4 2019-10-23 14:23:00 Proceeding
Zalacznik nr2-JEDZ.doc doc 194 2019-10-23 14:23:00 Proceeding
Załącznik - grupa kapitałowa.doc doc 38.5 2019-10-23 14:23:00 Proceeding
modyfikacja załcznika nr4.pdf pdf 4696.77 2019-11-04 08:03:12 Public message
odp na pytania.pdf pdf 2594.36 2019-11-15 11:32:18 Public message
modyfikacja2.pdf pdf 289.91 2019-11-20 12:43:01 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 513.08 2019-11-22 13:47:44 Public message
uniewaznienie.pdf pdf 260.52 2019-11-22 13:49:18 Public message
wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 496.38 2019-12-23 09:48:03 Public message

Announcements

2019-12-23 09:48 Marzena Wacławik Wybór najkorzystniejszej oferty

wybór najkorzystniej [...].pdf

2019-11-22 13:49 Marzena Wacławik Unieważnienie postępowania w zakresie części nr1-Urządzenie tomograficzne z funkcją panoramy z integracją z systemem szpitalnym.

uniewaznienie.pdf

2019-11-22 13:47 Marzena Wacławik Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2019-11-20 12:43 Marzena Wacławik Modyfikacja zapisów załącznika nr3-projektu umowy.

modyfikacja2.pdf

2019-11-15 11:32 Marzena Wacławik Odpowiedzi na zadane pytania

odp na pytania.pdf

2019-11-04 08:03 Marzena Wacławik Modyfikacja załącznika nr4

modyfikacja załcznik [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2895