Proceeding: Dostawa 23 Ambulansów Pogotowia Ruchu Drogowego, Numer postępowania: WZP-5343/19/269/T

Deadlines:
Posted : 21-10-2019 11:10:00
Placing offers: 12-12-2019 14:00:00
Opening offers : 12-12-2019 14:30:00
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
SIWZ - Ambulanse.pdf pdf 1608.54 2019-10-21 12:50:01 Anna Kukawka Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 132.89 2019-10-21 11:10:00 Anna Kukawka Proceeding
załączniki do edycji.doc doc 326 2019-10-21 11:10:00 Anna Kukawka Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf pdf 821.15 2019-10-21 11:10:00 Anna Kukawka Proceeding
ogłoszenie o udzielenie zamówienia.pdf pdf 223.25 2020-02-28 12:04:19 Anna Kukawka Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - str.pdf pdf 782.09 2020-01-28 16:24:32 Anna Kukawka Public message
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej .doc doc 120.5 2019-12-12 15:53:11 Anna Kukawka Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1629.17 2019-12-12 15:50:45 Anna Kukawka Public message
ogłoszenie zmian - opublikowane w UE.pdf pdf 546.1 2019-11-29 16:27:02 Anna Kukawka Public message
pytanie, odpowiedż i zmiana treści SIWZ.pdf pdf 119.26 2019-11-29 10:01:38 Anna Kukawka Public message
ogłoszenie zmian.pdf pdf 744.64 2019-11-29 09:58:57 Anna Kukawka Public message
informacja o zmianie terminu składania ofert.pdf pdf 353.5 2019-11-26 14:58:32 Piotr Sobieraj Public message
pytania, odpowiedzi i zmiana tresci SIWZ.pdf pdf 931.42 2019-11-18 09:52:51 Anna Kukawka Public message
Ogłoszenie zmian.pdf pdf 557.55 2019-11-18 09:42:30 Anna Kukawka Public message
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.pdf pdf 304.96 2019-11-13 16:03:06 Anna Kukawka Public message
ogłoszenie zmian.pdf pdf 669.01 2019-11-08 10:35:10 Anna Kukawka Public message
zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Oferty.doc doc 286 2019-11-07 14:43:20 Anna Kukawka Public message
pytania, odpowiedzi i modyfikacja SIWZ.pdf pdf 1117.77 2019-11-07 14:34:34 Anna Kukawka Public message
Odpowiedzi na pytania do SIWZ.pdf pdf 436.08 2019-11-05 15:45:25 Piotr Sobieraj Public message

Announcements

2020-02-28 12:04 Anna Kukawka Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziel [...].pdf

2020-01-28 16:24 Anna Kukawka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborz [...].pdf

2019-12-12 15:53 Anna Kukawka Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie o przy [...].doc

2019-12-12 15:51 Anna Kukawka Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwar [...].pdf

2019-11-29 16:27 Anna Kukawka Ogłoszenie zmian opublikowane w UE

ogłoszenie zmian - [...].pdf

2019-11-29 10:01 Anna Kukawka Pytanie, odpowiedź i zmiana treści SIWZ

pytanie, odpowiedż [...].pdf

2019-11-29 09:59 Anna Kukawka Ogłoszenie zmian

ogłoszenie zmian.pd [...].pdf

2019-11-26 14:58 Piotr Sobieraj Informacja o zmianie terminu składania ofert.

informacja o zmianie [...].pdf

2019-11-18 09:53 Anna Kukawka pytania, odpowiedzi i zmiana treści SIWZ

pytania, odpowiedzi [...].pdf

2019-11-18 09:43 Anna Kukawka Ogłoszenie zmian

Ogłoszenie zmian.pd [...].pdf

2019-11-13 16:03 Anna Kukawka Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

informacja o zmiani [...].pdf

2019-11-08 10:35 Anna Kukawka Ogłoszenie zmian

ogłoszenie zmian.pdf

2019-11-07 14:43 Anna Kukawka Zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Oferty

zmieniony załącznik [...].doc

2019-11-07 14:36 Anna Kukawka Pytania, odpowiedzi i zmiana treści SIWZ

pytania, odpowiedzi [...].pdf

2019-11-05 15:45 Piotr Sobieraj Szanowni Państwo,

w załączniku odpowiedzi na pytania do SIWZ,

pozdrawiam,

Piotr Sobieraj

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1794

Send a message