Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SZP.251.11.19 - USŁUGI SERWISU, WSPARCIA TECHNICZNEGO ORAZ DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI OPROGRAMOWANIA ESKULAP ORAZ SIMPLE.ERP ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

Deadlines:
Published : 18-10-2019 10:57:00
Placing offers : 25-11-2019 10:00:00
Offers opening : 25-11-2019 10:05:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
251.11.19_Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług.docx docx 17.09 2019-10-18 10:57:00 Proceeding
251.11.19_Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób.docx docx 15.29 2019-10-18 10:57:00 Proceeding
251.11.19_Załącznik Nr 7 do SIWZ- Szczegółowy opis przedmiotu.docx docx 19.65 2019-10-18 10:57:00 Proceeding
251.11.19_SIWZ.doc doc 250 2019-10-18 10:57:00 Proceeding
251.11.19_Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc doc 85.5 2019-10-18 10:57:00 Proceeding
251.11.19_Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc doc 205.5 2019-10-18 10:57:00 Proceeding
251.11.19_Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 45 2019-10-18 10:57:00 Proceeding
251.11.19_Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy-1.doc doc 107 2019-10-18 10:57:00 Proceeding
251.11.19_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 65.82 2019-10-18 10:57:00 Proceeding
251.11.19_Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy po zmianie.doc doc 108.5 2019-11-15 12:13:09 Public message
251.11.19_Pytania i odpowiedzi nr 1.doc doc 196.5 2019-11-15 12:13:07 Public message
251.11.19_Załącznik nr 1 do umowy.docx docx 16.48 2019-11-15 12:13:25 Public message
251.11.19_Załącznik Nr 7 do SIWZ- Szczegółowy opis przedmiotu po zmianach.docx docx 19.71 2019-11-15 12:13:12 Public message
25111.19_Informacja z otwarcia ofert na strone.xls xls 27.5 2019-11-25 10:58:00 Public message
wynik na stronę.pdf pdf 496.63 2019-12-04 13:31:12 Public message

Announcements

2019-12-04 13:31 Joanna Błażej Witam serdecznie,
W załączeniu przesyłam informację z rozstrzygnięcia postępowania SZP.251.11.19.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

wynik na stronę.pdf

2019-11-25 10:58 Joanna Błażej Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam informację z otwarcia ofert.

Z poważaniem
Marcin Rzepecki
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wiejska 9
87-300 Brodnica
NIP: 8741484403, REGON: 000302327, KRS: 0000005223
Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów
Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 0 56 668 91 20

25111.19_Informacja [...].xls

2019-11-15 12:14 Joanna Błażej Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam "Pytania i Odpowiedzi" wraz z załącznikami.

Z poważaniem
Marcin Rzepecki

251.11.19_Załącznik [...].doc

251.11.19_Pytania i [...].doc

251.11.19_Załącznik [...].docx

251.11.19_Załącznik [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 854