Proceeding: Dostawa fabrycznie nowych opon zimowych.

Deadlines:
Posted : 16-10-2019 14:54:00
Placing offers: 21-10-2019 13:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Dział Zaopatrzenia i Logistyki przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie zaprasza do składania ofert cenowych na: 
1.  Dostawę fabrycznie nowych opon zimowych  

 Wymagania Zamawiającego:
• Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych,
 • Wnioskodawca gwarantuje, że produkt jest nowy, wolny od wad fizycznych uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem,
• Dostarczane do Zamawiającego opony nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż na 12 miesięcy przed terminem ich dostawy do Zamawiającego,
• Dostawy należy realizować sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, w terminie do 72 godzin, licząc od momentu zgłoszenia zamówienia,
• Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia, jakiej udziela producent, jednak nie mniej niż na okres 24 miesięcy, licząc od daty dostawy do Zamawiającego,
• Na opony wymienione w ramach reklamacji obowiązuje okres gwarancji jak przy oponach nowych, jednak nie krótszy niż okres 24 miesięcy.
• Kryterium oceny ofert: Cena 70%,  Efektywność energetyczna / opór toczenia 15%,Przyczepność na mokrej nawierzchni 15%.
• Podana przez Wnioskodawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie dodatkowe koszty realizacji zamówienia, tzn., że Zamawiający nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostaw.
• W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu towaru na koszt Wnioskodawcy.
• Termin płatności na rzecz Wnioskodawcy wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie (nawet po dokonaniu wyboru ofert) bez podania przyczyny i powiadomienia lub zakończenia postępowania bez wybrania oferenta
• Złożenie oferty przez Wnioskodawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków i wymagań określonych w zaproszeniu
• Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPEN NEXUS.   

Kryteria oceny
1. Cena 70%
2. Efektywność energetyczna / opór toczenia 15%
3. Przyczepność na mokrej nawierzchni 15%   

KryteriumEfektywność energetyczna / opór toczenia -  waga 15%
Zamawiającyprzyzna za każdą oferowaną oponę:
KlasaA- 15 punktów            KlasaB- 10 punktów          KlasaC- 8 punktów       KlasaD-5 punktów   Pozostałe klasy 0 punktów. Łącznaliczba punktów w ramach kryterium zostanie obliczona poprzez wyciągnięcieśredniej arytmetycznej spośród wszystkich pozycji wykazu opon, w następującysposób :E=SP/LO SP-sumapunktów przyznanych wszystkim oponom w wykazieLO-liczba wszystkich rodzajów opon wykazanych w wykazie (96)   

Kryteriumprzyczepność na mokrej nawierzchni - waga 15%
Zamawiający przyzna za każdą oferowaną oponę: 
Klasa A- 15 punktów          Klasa B- 10 punktów          Klasa C- 8 punktów       Klasa D-5 punktów   Pozostałe klasy 0 punktów
Łącznaliczba punktów w ramach kryterium zostanie obliczona poprzez wyciągnięcieśredniej arytmetycznej spośród wszystkich pozycji wykazu opon, w następującysposób :E=SP/LO SP-sumapunktów przyznanych wszystkim oponom w wykazieLO- liczba wszystkich rodzajówopon wykazanych w wykazie

Dodatkowo informujemy, iż Wnioskodawca, który złoży ofertę za pośrednictwem platformy Open Nexus zostanie zaproszony do przyszłych postępowań na podobny asortyment.
Wszelkich informacji odnośnie zapotrzebowania można uzyskać od:
1. Dymitr Angełow  tel. 34-3773-171   e-maildangelow@pwik.czest.pl  

W przypadku pytań odnośnie uczestniczenia w aukcji na platformie proszę o kontakt  pod nr 22101 02 02.

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opona zimowa 215/65 R15 C 104/102 T Opona zimowa w rozmiarze 215/65 R15 C 104/102 T wzmocniona - wariant ekonomiczny. Przeznaczona do samochodu Ford Transit VAN 290 L2 4 pc. Magazyn Zamawiającego
ul. Jaskrowska 14/20
42-202, Częstochowa
(0)
2 Opona zimowa 215/65 R15 C 104/102 T Opona zimowa w rozmiarze 215/65 R15 C 104/102 T wzmocniona - wariant średni. Przeznaczona do samochodu Ford Transit VAN 290 L2 4 pc. Magazyn Zamawiającego
ul. Jaskrowska 14/20
42-202, Częstochowa
(0)
3 Opona zimowa 215/65 R15 C 104/102 T Opona zimowa w rozmiarze 215/65 R15 C 104/102 T wzmocniona - wariant premium. Przeznaczona do samochodu Ford Transit VAN 290 L2 4 pc. Magazyn Zamawiającego
ul. Jaskrowska 14/20
42-202, Częstochowa
(0)
4 Opona zimowa 215/75 R16 C 116/114 R Opona zimowa w rozmiarze 215/75 R16 C 116/114 R wzmocniona - wariant ekonomiczny. Przeznaczona do samochodu FORD TRANSIT DOUBLE 350EF 2,2 4 pc. Magazyn Zamawiającego
ul. Jaskrowska 14/20
42-202, Częstochowa
(0)
5 Opona zimowa 215/75 R16 C 116/114 R Opona zimowa w rozmiarze 215/75 R16 C 116/114 R wzmocniona - wariant średni. Przeznaczona do samochodu FORD TRANSIT DOUBLE 350EF 2,2 4 pc. - (0)
6 Opona zimowa 215/75 R16 C 116/114 R Opona zimowa w rozmiarze 215/75 R16 C 116/114 R wzmocniona - wariant premium. Przeznaczona do samochodu FORD TRANSIT DOUBLE 350EF 2,2 4 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 231

Send a message to buyer