Proceeding: Zawarcie umowy ramowej na Przeprowadzenie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii D oraz kwalifikacji wstępnej na przewóz osób

Deadlines:
Posted : 16-10-2019 14:42:00
Placing offers: 23-10-2019 12:00:00
Opening offers : 23-10-2019 12:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

W imieniu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na zawarcie Umowy Ramowej na "Przeprowadzenie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii D oraz kwalifikacji wstępnej na przewóz osób".

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty wskazanej w pkt. 8 ogłoszenia o zamówieniu,jeśli zdarzenie to nastąpi wcześniej;


Kryterium oceny ofert zgodnie z SIWZ:

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty Wykonawców, które zostaną złożone zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.


W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod adresem e-mail akotwica@pkmtychy.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 3 do SIWZ Upoważnienie.docx docx 12.77 2019-10-16 14:42:00 Agnieszka Kotwica Proceeding
Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx docx 18.73 2019-10-16 14:42:00 Agnieszka Kotwica Proceeding
SIWZ_Umowa Ramowa.pdf pdf 625.29 2019-10-16 14:42:00 Agnieszka Kotwica Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 262.22 2019-10-16 14:42:00 Agnieszka Kotwica Proceeding
Informacja o wyborze.pdf pdf 133.78 2019-10-25 12:49:32 Agnieszka Kotwica Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 263.9 2019-10-23 13:49:47 Agnieszka Kotwica Public message

Announcements

2019-10-25 12:49 Agnieszka Kotwica Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Informacja o wyborze [...].pdf

2019-10-23 13:50 Agnieszka Kotwica Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Koszt prawa jazdy D dla osób posiadających kat. B - 1 service - (0)
2 Koszt prawa jazdy D dla osób posiadających kat. C - 1 service - (0)
3 Kurs kwalifikacji przyspieszonej - 1 service - (0)
4 Egzamin Państwowy - 1 service - (0)
5 Badania Lekarskie - 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2461 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 348

Send a message