Proceeding: ZP/113/2019 - Dostawa mikroskopów, sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 6 pakietach

Deadlines:
Published : 15-10-2019 10:08:00
Placing offers : 20-11-2019 09:00:00
Offers opening : 20-11-2019 09:20:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ 113.doc doc 559 2019-10-15 10:08:00 Proceeding
zał 1 -form oferty, form cenowy.doc doc 164 2019-10-15 10:08:00 Proceeding
zał 2 -JEDZ.doc doc 184.5 2019-10-15 10:08:00 Proceeding
zał 3 -pakiet 1-6.zip zip 255.89 2019-10-15 10:08:00 Proceeding
zał 4 -proj.umowy.doc doc 122.5 2019-10-15 10:08:00 Proceeding
oglosz o zamowieniu DUUE.pdf pdf 182 2019-10-15 10:08:00 Proceeding
pakiet 5 -modyfik 18.10.2019.doc doc 122.5 2019-10-18 10:14:05 Public message
1. pytania i odpow 18.10.2019.doc doc 337.5 2019-10-18 10:13:59 Public message
2. pytania i odpow 31.10.2019.docx docx 127.61 2019-10-31 09:11:41 Public message
informacja z otwarcia ofert ZP-113-2019.docx docx 27.9 2019-11-20 12:21:21 Public message
WYNIK ZP-113-2019.doc doc 127 2019-12-03 11:51:06 Public message

Announcements

2019-12-03 11:51 Joanna Laskowska Wynik postępowania

WYNIK ZP-113-2019 [...].doc

2019-11-20 12:21 Joanna Laskowska Informacja z otwarcie ofert (20.11.2019)

informacja z otwarci [...].docx

2019-10-31 09:11 Joanna Laskowska 2. Pytania i odpowiedzi (31.10.2019)

2. pytania i odpow 3 [...].docx

2019-10-18 10:14 Joanna Laskowska 1. Pytania i odpowiedzi z modyfikacja Pakietu 5 (18.10.2019)

pakiet 5 -modyfik 18 [...].doc

1. pytania i odpow 1 [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1059