Proceeding: Wykonanie remontu toru nr 133 w Kruszewcu

Tomasz Nowak
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Division: Zakład Napraw Taboru z siedzibą w Kruszewcu
Deadlines:
Posted : 11-10-2019 07:46:00
Placing offers: 21-10-2019 14:00:00
Opening offers : -
Kind: -

Requirements and specifications

W imieniu "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na Wykonanie remontu toru nr 133 w Kruszewcu

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury; 

- termin realizacji: 45 dni od zawarcia Umowy dla Etapu I.

- Przed złożeniem oferty wstępnej, Oferenci zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z treścią załączonego "Ogłoszenia o przetargu".

- Szczegółowe uregulowania realizacji przedmiotu postępowania oraz inne istotne postanowienia zostały zawarte we "Wzorze umowy" znajdującym się w "Ogłoszeniu o przetargu”.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych lub wniosków formalnych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie remontu toru nr 133 w Kruszewcu W załączeniu znajduje się "Formularz ofertowy". Proszę wypełnić , a następnie dodać jako załącznik. 1 other Zakład Napraw Taboru
Kruszewiec 104
26 - 300, Opoczno
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2638 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value (Buyer requires the attachment of a file)

Formularz ofertowy P [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić. (0)
3 Termin wykonania usługi - do 45 dni dla Etapu I (0)
Unlock the form

The number of page views - 138

Send a message