Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i transportu wewnętrznego w Szpitalu Powiatowym we Wrześni Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 09-10-2019 13:38:00
Placing offers : 14-11-2019 10:00:00
Offers opening : 14-11-2019 10:30:00
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.pdf pdf 84.11 2019-10-09 13:38:00 Proceeding
ogloszenie - sprzatanie 2019.doc doc 71 2019-10-09 13:38:00 Proceeding
SIWZ sprzatanie 04.10.2019 ostateczna.docx docx 191.87 2019-10-09 13:38:00 Proceeding
SIWZ sprzatanie - załacznik wykładziny.xls xls 120.5 2019-10-09 13:38:00 Proceeding
espd-request.xml xml 134.92 2019-11-07 11:54:44 Proceeding
IMG_20191021_0001.pdf pdf 685.06 2019-10-21 12:43:03 Public message
IMG_20191025_0001.pdf pdf 1958.05 2019-10-25 08:51:18 Public message
odp. na pytania sprzątanie.pdf pdf 7637.09 2019-11-04 12:50:27 Public message
LISTOWNIK odpowiedzi na pytania - sprzatanie - 17- 2019 IV.doc doc 271 2019-11-07 14:49:53 Public message
ZP_12[1] - sprzątanie - 2019.rtf rtf 62.16 2019-11-14 12:48:43 Public message
ZP_12[1] - sprzątanie - 2019 popr..rtf rtf 62.22 2019-11-14 13:12:48 Public message
IMG_20191119_0008.pdf pdf 1299.04 2019-11-19 14:27:13 Public message

Announcements

2019-11-19 14:27 Karol Jędraszak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

IMG_20191119_0008.pd [...].pdf

2019-11-14 13:13 Karol Jędraszak Poprawione zbiorcze zestawienie ofert. W poprzednim zestawieniu mylnie wpisano dla oferty nr 3 - kryterium czas reakcji na sprzątanie awaryjne w godzinach nocnych - 14 dni a powinno być 14 minut.

ZP_12[1] - sprzątani [...].rtf

2019-11-14 12:48 Karol Jędraszak Zbiorcze zestawienie ofert

ZP_12[1] - sprzątani [...].rtf

2019-11-07 14:50 Karol Jędraszak Sprostowanie do odpowiedzi z dnia 04.11.2019r. na pytanie 105

LISTOWNIK odpowiedzi [...].doc

2019-11-04 12:51 Karol Jędraszak odpowiedz na pytania do przetargu nr SA-381-17/19 w załaczeniu

odp. na pytania sprz [...].pdf

2019-10-25 08:52 Karol Jędraszak Odpowiedz na pytania do przetargu SA-381-17/19 w załączeniu

IMG_20191025_0001.pd [...].pdf

2019-10-21 12:44 Karol Jędraszak Odpowiedzi na pytania do przetargu SA-381-17/19 w załączeniu

IMG_20191021_0001.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1366