Proceeding: ZP/100/2019 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych ujętych w 2 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 12 miesięcy.

Deadlines:
Published : 02-10-2019 10:56:00
Placing offers : 04-11-2019 09:00:00
Offers opening : 04-11-2019 09:20:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
oglosz o zamowieniu DUUE.pdf pdf 131.23 2019-10-02 10:56:00 Proceeding
SIWZ 100.doc doc 428 2019-10-02 10:56:00 Proceeding
zał 1 -form oferty.doc doc 116 2019-10-02 10:56:00 Proceeding
zał 2 -JEDZ.doc doc 185 2019-10-02 10:56:00 Proceeding
zał 3 -Pakiet 1.xls xls 45 2019-10-02 10:56:00 Proceeding
zał 3 -Pakiet 2.xls xls 36.5 2019-10-02 10:56:00 Proceeding
zał 4 -proj.umowy .doc doc 108 2019-10-02 10:56:00 Proceeding
1. pytania i odpow 16.10.2019.doc doc 77 2019-10-16 09:02:33 Public message
zestawienie ofert ZP-100-2019.docx docx 24.48 2019-11-04 10:13:42 Public message
WYNIK ZP-100-2019-pak 1.doc doc 83.5 2019-11-21 13:04:51 Public message
WYNIK ZP-100-2019-pak 2.doc doc 83.5 2019-12-13 15:13:23 Public message

Announcements

2019-12-13 15:13 Joanna Laskowska Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakietu 2

WYNIK ZP-100-2019-pa [...].doc

2019-11-21 13:05 Joanna Laskowska Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakietu 1

WYNIK ZP-100-2019-pa [...].doc

2019-11-04 10:13 Joanna Laskowska informacja z otwarcia ofert (04.11.2019)

zestawienie ofert Z [...].docx

2019-10-16 09:02 Joanna Laskowska 1. pytania i odpowiedzi (16.10.2019)

1. pytania i odpow 1 [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 671