Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Miasto Łomża. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., numer postępowania WGK.271.2.2019

Katarzyna Mścichowska
Miasto Łomża
Deadlines:
Published : 30-09-2019 11:36:00
Placing offers : 31-10-2019 13:00:00
Offers opening : 31-10-2019 13:15:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ_Zal_2_Formularz_Oferty.doc doc 84 2019-09-30 11:36:00 Proceeding
SIWZ_Zal_1b_Wykaz_PPE.pdf pdf 473.51 2019-09-30 11:36:00 Proceeding
SIWZ_Zal_1b_Wykaz_PPE.xls xls 102 2019-09-30 11:36:00 Proceeding
SIWZ_Zal_3_JEDZ.doc doc 218 2019-09-30 11:36:00 Proceeding
SIWZ_Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 68 2019-09-30 11:36:00 Proceeding
SIWZ_Zal_5_Umowa.pdf pdf 451.64 2019-09-30 11:36:00 Proceeding
SIWZ_Zal_6_Oswiadczenie_ Grupa kapitałowa.doc doc 41.5 2019-09-30 11:36:00 Proceeding
SIWZ_Zal_7_Oswiadczenie_wykonawcy.doc doc 42 2019-09-30 11:36:00 Proceeding
SIWZ_Zal_8_Pełnomocnictwo.doc doc 35 2019-09-30 11:36:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 628.09 2019-09-30 11:36:00 Proceeding
SIWZ_Zal_1a_Wykaz_PPE.pdf pdf 460.98 2019-09-30 11:36:00 Proceeding
SIWZ_Zal_1a_Wykaz_PPE.xls xls 104.5 2019-09-30 11:36:00 Proceeding
2019-OJS188-456941-pl.pdf pdf 178.65 2019-09-30 11:36:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SIWZ - Energia.pdf pdf 2364.35 2019-10-18 09:47:33 Public message
Wyjaśnienie SIWZ 22.10.2019 r_.pdf pdf 950.81 2019-10-22 13:43:05 Public message
Zmiana treści SIWZ 22.10.2019 r_.pdf pdf 137.14 2019-10-22 13:44:08 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 338.72 2019-10-31 15:12:43 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Energia.pdf pdf 188.58 2019-11-13 14:35:37 Public message

Announcements

2019-11-13 14:35 Katarzyna Mścichowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2019-10-31 15:13 Katarzyna Mścichowska Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2019-10-22 13:44 Katarzyna Mścichowska Zmiana treści SIWZ - 22.10.2019r.

Zmiana treści SIWZ 2 [...].pdf

2019-10-22 13:43 Katarzyna Mścichowska Wyjaśnienia treści SIWZ - 22.10.2019r.

Wyjaśnienie SIWZ 22. [...].pdf

2019-10-18 09:48 Katarzyna Mścichowska Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1363