Proceeding: ZP/08/19 - Dostawa ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Michał Struziński
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Toruń Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 27-09-2019 10:50:00
Placing offers : 30-10-2019 10:00:00
Offers opening : 30-10-2019 10:05:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.  


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ ZP.08.19.doc doc 378.5 2019-09-27 10:50:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 153.36 2019-09-27 10:50:00 Proceeding
zał. 1-7 do SIWZ.rar rar 199.21 2019-09-27 10:50:00 Proceeding
zał. 8 JEDZ.zip zip 81.89 2019-09-27 10:50:00 Proceeding
pytania i odpowiedzi 1.pdf pdf 619.31 2019-10-21 09:04:48 Public message
informacja z otwarcia ofert - 30.10.2019 r..pdf pdf 116.59 2019-10-30 10:12:45 Public message
unieważnienie postępowania - 30.10.2019 r..pdf pdf 124.36 2019-10-30 11:50:38 Public message

Announcements

2019-10-30 11:50 Michał Struziński Unieważnienie postępowania - 30.10.2019 r.

unieważnienie postęp [...].pdf

2019-10-30 10:13 Michał Struziński Informacja z otwarcia ofert - 30.10.2019 r.

informacja z otwarci [...].pdf

2019-10-21 09:05 Michał Struziński Odpowiedzi na pytania 1 - 21.10.2019 r.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 622