Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wałecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., numer sprawy AG.2512.2.2019

Justyna Kowalska
Powiat Wałecki
Deadlines:
Published : 25-09-2019 09:33:00
Placing offers : 28-10-2019 10:00:00
Offers opening : 28-10-2019 10:15:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.  


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 260.87 2019-09-25 09:33:00 Proceeding
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf pdf 3187.93 2019-09-25 09:33:00 Proceeding
Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 67 2019-09-25 09:33:00 Proceeding
Zal_5_Umowa.pdf pdf 453.21 2019-09-25 09:33:00 Proceeding
Zal_6_Oswiadczenie_ Grupa kapitałowa.doc doc 41.5 2019-09-25 09:33:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_wykonawcy.doc doc 42 2019-09-25 09:33:00 Proceeding
Zal_8_Pełnomocnictwo.pdf pdf 268.84 2019-09-25 09:33:00 Proceeding
Zal_1a_Wykaz_PPE.pdf pdf 2427.06 2019-09-25 09:33:00 Proceeding
Zal_1a_Wykaz_PPE.xls xls 579 2019-09-25 09:33:00 Proceeding
Zal_1b_Wykaz_PPE.pdf pdf 1547.12 2019-09-25 09:33:00 Proceeding
Zal_1b_Wykaz_PPE.xls xls 373 2019-09-25 09:33:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_Oferty.doc doc 84.5 2019-09-25 09:33:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.doc doc 226 2019-09-25 09:33:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 416.99 2019-10-08 12:15:25 Public message
11_10_2019_Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 49.22 2019-10-11 08:53:43 Public message
28_10_2019_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 91.05 2019-10-28 12:18:56 Public message
24_10_2019_Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 88.23 2019-10-24 10:48:41 Public message
INFORMACJA_Otwarcie ofert dodatkowych.pdf pdf 63.68 2019-10-31 13:42:55 Public message
Wybór Oferty - Informacja.pdf pdf 110.5 2019-11-13 14:40:34 Public message

Announcements

2019-11-13 14:40 Justyna Kowalska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór Oferty - Infor [...].pdf

2019-10-31 13:43 Justyna Kowalska 31.10.2019r. - Informacja z otwarcia ofert dodatkowych (część 2 zamówienia)

INFORMACJA_Otwarcie [...].pdf

2019-10-28 12:19 Justyna Kowalska 28.10.2019r. - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

28_10_2019_INFORMACJ [...].pdf

2019-10-24 10:49 Justyna Kowalska 24.10.2019r. - Odpowiedzi na pytania do SIWZ

24_10_2019_Odpowiedz [...].pdf

2019-10-11 08:54 Justyna Kowalska 11.10.2019 r. Odpowiedzi na pytania

11_10_2019_Odpowiedz [...].pdf

2019-10-08 12:15 Justyna Kowalska 08.10.2019 r. Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1219