Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Bydgoska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. (WZP.271.8.2019.E))

Joanna Woźniewska
Urząd Miasta Bydgoszcz Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 24-09-2019 11:34:00
Placing offers : 28-10-2019 12:00:00
Offers opening : 28-10-2019 12:30:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.  


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 268.85 2019-09-24 11:34:00 Proceeding
siwz.pdf pdf 15016.04 2019-09-24 11:34:00 Proceeding
Zal_1a_Wykaz.xls xls 280.5 2019-09-24 11:34:00 Proceeding
Zal_1b_Wykaz.xls xls 72.5 2019-09-24 11:34:00 Proceeding
Zal_2_Formularz.doc doc 125 2019-09-24 11:34:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.doc doc 227 2019-09-24 11:34:00 Proceeding
Zal_4_Umowa.pdf pdf 437.67 2019-09-24 11:34:00 Proceeding
Zal_5_Oświadczenie_Umowa_OSD.doc doc 34.5 2019-09-24 11:34:00 Proceeding
Zal_6_Wykaz_dostaw.doc doc 66.5 2019-09-24 11:34:00 Proceeding
Zal_7_Oświadczenie_Grupa_kapitałowa.doc doc 41.5 2019-09-24 11:34:00 Proceeding
Zal_8_Oświadczenie_wykluczenie.doc doc 42.5 2019-09-24 11:34:00 Proceeding
Zal_9_Informacja dot przetwarzania danych osobowych.pdf pdf 334.3 2019-09-24 11:34:00 Proceeding
wyjasnienia tresci siwz 1.pdf pdf 526.51 2019-10-08 12:59:16 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 48.98 2019-10-28 13:22:55 Public message
informacja o wyborze.pdf pdf 52.33 2019-11-19 15:12:42 Public message

Announcements

2019-11-19 15:12 Kinga Olejnik-Kokot Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

informacja o wyborze [...].pdf

2019-10-28 13:23 Kinga Olejnik-Kokot Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2019-10-08 13:00 Kinga Olejnik-Kokot W załączeniu wyjaśnienia treści siwz z dnia 8.10.2019 r.

wyjasnienia tresci s [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1051