Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Aleksandrowsko–Radziejowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Numer sprawy Rg.271.19.2019.EW

Elżbieta Więckowska
Gmina Aleksandrów Kujawski
Deadlines:
Published : 11-09-2019 12:52:00
Placing offers : 15-10-2019 10:00:00
Offers opening : 15-10-2019 10:30:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ARGZ_SIWZ_Zal_1a_Wykaz_PPE.pdf pdf 1083.33 2019-09-11 12:52:00 Proceeding
ARGZ_SIWZ_Zal_1a_Wykaz_PPE.xls xls 281 2019-09-11 12:52:00 Proceeding
ARGZ_SIWZ_Zal_1b_Wykaz_PPE.pdf pdf 2172.35 2019-09-11 12:52:00 Proceeding
ARGZ_SIWZ_Zal_1b_Wykaz_PPE.xls xls 497 2019-09-11 12:52:00 Proceeding
ARGZ_SIWZ_Zal_2_Formularz_Oferty.doc doc 84.5 2019-09-11 12:52:00 Proceeding
ARGZ_SIWZ_Zal_3_JEDZ.doc doc 216.5 2019-09-11 12:52:00 Proceeding
ARGZ_SIWZ_Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 67 2019-09-11 12:52:00 Proceeding
ARGZ_SIWZ_Zal_5_Umowa.doc doc 155 2019-09-11 12:52:00 Proceeding
ARGZ_SIWZ_Zal_6_Oswiadczenie_ Grupa kapitałowa.doc doc 41.5 2019-09-11 12:52:00 Proceeding
ARGZ_SIWZ_Zal_7_Oswiadczenie_wykonawcy.doc doc 42 2019-09-11 12:52:00 Proceeding
ARGZ_SIWZ_Zal_8_Pełnomocnictwo.doc doc 35 2019-09-11 12:52:00 Proceeding
Ogłoszenie-o_zamowieniu.pdf pdf 246.08 2019-09-11 12:52:00 Proceeding
ARGZ_SIWZ_2020.pdf pdf 15910.54 2019-09-11 12:52:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 330.23 2019-10-15 15:26:50 Public message
Ogłoszenie o wyborze oferty Rg.271.19.2019.EW.pdf pdf 918.02 2019-10-31 12:14:29 Public message
Klauzula informacyjna.pdf pdf 80.53 2019-10-31 12:19:37 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 187.46 2019-12-19 10:10:09 Public message

Announcements

2019-12-19 10:10 Elżbieta Więckowska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2019-10-31 12:19 Elżbieta Więckowska Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjn [...].pdf

2019-10-31 12:14 Elżbieta Więckowska Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2019-10-15 15:27 Elżbieta Więckowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1251