Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 4WSzKzP.SZP.2612.75.2019 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego wg 3 pakietów dla Oddziału Ginekologii.

Deadlines:
Published : 05-09-2019 13:51:00
Placing offers : 09-10-2019 10:30:00
Offers opening : 09-10-2019 11:00:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu medycznego wg 3 pakietów dla Oddziału Ginekologii w ramach projektu nr POIS.09.02.00-00-0142/18 pn. „Utworzenie referencyjnegoośrodka leczenia niepłodności w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z PoliklinikąSP ZOZ we Wrocławiu” w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnychpodmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznejinfrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura iŚrodowisko 2014 – 2020.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf pdf 172.47 2019-09-05 13:51:00 Proceeding
SIWZ 75_2019 ogłosz.doc doc 1020.5 2019-09-05 13:51:00 Proceeding
Wyjaśnienia i modyfikacja 1.pdf pdf 439.38 2019-09-23 15:16:24 Public message
załacznik 2a - Pakiet III - zmiany dopuszczenia.docx docx 44.92 2019-09-23 15:17:23 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 272.31 2019-10-09 13:07:02 Public message
wyniki 75.2019.pdf pdf 1032.69 2019-10-28 13:58:49 Public message

Announcements

2019-10-28 13:59 Agnieszka Karpińska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

wyniki 75.2019.pdf

2019-10-09 13:10 Agnieszka Karpińska Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2019-09-23 15:17 Agnieszka Karpińska Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 23.09.2019r.

Wyjaśnienia i modyfi [...].pdf

załacznik 2a - Pakie [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1118