Proceeding: Zakup stanowiska regulatorów lepkości paliwa.

Krzysztof Czapiga
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Division: Sekcja zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 04-09-2019 12:31:00
Placing offers: 11-09-2019 12:29:00
Opening offers : 11-09-2019 12:34:00

Requirements and specifications

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni poszukuje dostawcy  stanowiska regulatorów lepkości paliwa. 

 Stanowisko powinno: 

 -  być wyposażone w zbiornikpaliwa o objętości V = 50 dm3 z wlewem, 

 -  być wyposażone w zbiornikoleju o objętości V = 50 dm3 z wlewem,

 -  zbiorniki paliwa i oleju powinno być wyposażone w zawory odcinające na dolocie i wylocie oraz w zawory spustowe,

 -  być wyposażone w pompęzębata napędzaną silnikiem elektrycznym,

-   być wyposażone w podgrzewacz elektryczny dwustopniowy (np.  500 W i 1 kW) z zabezpieczeniem termicznym, 

 -  być wyposażone w wiskozymetr,

 -  być wyposażone w przepływomierz,

-   posiadać pulpit sterowniczo-kontrolny umożliwiający: 

    a) odczyt wartości zprzepływomierza, 

    b) odczyt aktualnejwartości lepkości, 

    c) włączenie pompy, 

    d) wyłączenie pompy, 

    e) włączenie pierwszegostopnia podgrzewacza, 

    f) włączenie drugiegostopnia podgrzewacza,

-  być wyposażone w manometry nadolocie i wylocie pompy,

-  być wyposażone w termometry nadolocie i wylocie podgrzewacza, 

 -  być wyposażone w rurociągi stalowe o średnicy około 30 mm.Wszystkiekomponenty stanowiska powinno być przystosowane do przetłaczania paliwaciężkiego. Maksymalnewymiary stanowiska: szerokość 1 m, długość 1,5 m.Stanowiskopowinno być posadowione na stole. Dobórarmatury adekwatny do zastosowanych średnic rurociągów.  

 Dostawca zapewnia transport ww. stanowiskado zamawiającego, przeprowadzi uruchomienie stanowiska oraz szkolenie personeluw zakresie obsługi stanowiska. 

Z firma która złoży najkorzystniejszą ofertę i będzie spełniać on wymogi zamawiającego  zostanie podpisana umowa.  

 Wzór umowy w załączniku. 

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 stanowiska regulatorów lepkości paliwa - 1 pc. AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE
Inż. J. Śmidowicza 69
81-127, Gdynia
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3396 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 96

Send a message