Proceeding: Amunicja treningowa kal. 9x19 Parabellum oraz 12/70

Joanna Kołakowska
Centrum Szkolenia Policji
Deadlines:
Posted : 04-09-2019 11:26:59
Placing offers: 11-09-2019 12:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

"działając na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191)
Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych"

Osoba do kontaktu:
Joanna Kołakowska
tel. +48 (22) 605 55 67
e-mail: joanna.kolakowska1@csp.edu.pl

Attachments to proceedings

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Nabój treningowy 9x19 Parabellum Nabój treningowy: - służący do przeładowywania broni, pozwalający na przetestowanie w bezpieczny sposób oddania tzw. "suchego strzału" zmniejszającego ryzyko uszkodzenia broni (iglicy), używany także przy ćwiczeniach przeładowywania oraz nauki funkcjonowania broni, - bez ładunku prochowego i spłonki, - musi posiadać trwałą gumową wstawkę lub amortyzator sprężynowy w miejscu spłonki. 500 pc. - (0)
2 Nabój treningowy 12x70 Nabój treningowy: - służący do przeładowywania broni, pozwalający na przetestowanie w bezpieczny sposób oddania tzw. "suchego strzału" zmniejszającego ryzyko uszkodzenia broni (iglicy), używany także przy ćwiczeniach przeładowywania oraz nauki funkcjonowania broni, - bez ładunku prochowego i spłonki, - musi posiadać trwałą gumową wstawkę lub amortyzator sprężynowy w miejscu spłonki. 350 pc. - (0)
Currency rates NBP

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Termin dostawy - 30-09-2019, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - Przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 227

Send a message