Proceeding: Wykonanie i montaż odbojnic ściennych w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Nowy Rynek 12

Robert Góralski
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Deadlines:
Posted : 04-09-2019 11:24:00
Placing offers: 11-09-2019 12:00:00
Opening offers : 11-09-2019 12:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

W imieniu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców i zapraszamy do składania ofert na wykonanie i montaż odbojnic ściennych w budynkuSądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Nowy Rynek 12.

Opisprzedmiotu zamówienia:

Odbojniceścienne wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze TABAC CHERRY NT (symbolR42013) wg. wzornika firmy PFLEIDERER POLSKA SP. Z O.O. lub zbliżonym, zgodniez wykazem w załączniku nr 1.  Krawędziepłyt okleinowane z czterech stron okleiną PVC 2mm.

Montaż do ścian kołkami rozporowymi.

Podanaprzez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie kosztyrealizacji zamówienia, tzn. że sąd nie ponosi żadnych innych kosztów związanychz realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 30 dni dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji: 30 dni od wystawienia zlecenia; 

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy; 

- gwarancja: proszę o potwierdzenie objęcia gwarancją przez min. 24 miesięcy;

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 52 32-53-185

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
ODBOJNICE.pdf pdf 106.28 2019-09-04 11:24:00 Robert Góralski Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie i montaż odbojnic ściennych w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Nowy Rynek 12 Wykonanie i montaż zgodnie z wykazem z załączniku nr 1 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2344 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Gwarancja - min. 24 Miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy (0)
5 Dodatkowe koszty - wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 196

Send a message