Proceeding: ZP-DA-98/19 - sukcesywne świadczenie usług cateringowych oraz wynajem sali szkoleniowej wraz z usługą gastronomiczną podczas szkoleń, spotkań dla klientów i pracowników Urzędu Dozoru Technicznego (Częstochowa, Gdańsk, Kielce, Kraków, Olsztyn)

Zamówienia Publiczne
Urząd Dozoru Technicznego Department: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA
Deadlines:
Posted : 03-09-2019 12:47:00
Placing offers: 16-09-2019 12:00:00
Opening offers : 16-09-2019 12:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Postępowanie prowadzone jest woparciu o art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług cateringowych oraz wynajem sali szkoleniowej wraz z usługą gastronomiczną podczas szkoleń, spotkań dla klientów i pracowników UDT (Częstochowa,Gdańsk, Kielce, Kraków, Olsztyn).

Do oferty należy załączyć dokumenty - zgodnie z Ogłoszeniem.

Uwaga: Wszystkie dokumenty do postępowania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego, tj.: http://bip.udt.gov.pl/przetargi

Oferta musi odpowiadać treści Ogłoszenia. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

Niniejsza platforma jest narzędziem, które umożliwia złożenie oferty. Proszę podpisać ofertę pod rygorem nieważności.

Ofertę można złożyć pisemnie – na Kancelarię UDT lub przesłać w formie PDF przez platformę zakupową.

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt do Centrum Wsparcia Klienta: 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl do wiadomości przetargi@udt.gov.pl  

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 oferta - proszę załączyć ofertę (Buyer requires the attachment of a file) (0)
Unlock the form

The number of page views: 619