Proceeding: Odbiór i transport odpadów niebezpiecznych

Marzena Paszulewicz
Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
Deadlines:
Posted : 02-09-2019 07:53:00
Placing offers: 11-09-2019 12:00:00
Opening offers : 11-09-2019 12:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Zapraszamy  do składania ofert na usługę sukcesywnego odbioru odpadów o kodach z grupy: 

 1)     13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe ismarowe 

 a)       13 02 04* Mineralne olejesilnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne; 

 b)      13 02 05* Mineralne olejesilnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związkówchlorowcoorganicznych; 

 c)       13 02 06* Syntetyczne olejesilnikowe, przekładniowe i smarowe; 

 d)      13 02 07* Oleje silnikowe,przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji; 

 e)       13 02 08* Inne olejesilnikowe, przekładniowe i smarowe  

 2)     16 01 07* Filtry olejowe 

 3)     16 07 08* Odpadyzawierające ropę naftową lub jej produkty 

 szczegółowe ilości określa załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia  

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji: do 36 miesięcy od podpisania umowy; 

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy; 

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
zaproszenie do złozenia oferty.pdf pdf 697.45 2019-09-02 07:53:00 Marzena Paszulewicz Proceeding
Załącznik nr 1.xlsx xlsx 12.61 2019-09-02 07:53:00 Marzena Paszulewicz Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 usługa odbióru i transportu odpadów niebezpiecznych należy wpisać wartość całkowitą usługi, rozbicie na pozycje należy uwzględnić w załączniku nr 1 do zaproszenia 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2344 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew do 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Dodatkowe koszty - wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 171

Send a message