Proceeding: ZP 10/19 Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli

Ewelina Prostko
Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie Department: Dział Techniczno – Eksploatacyjny
Deadlines:
Posted : 28-08-2019 11:15:00
Placing offers: 05-09-2019 09:00:00
Opening offers : 05-09-2019 09:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ZP 10-19 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 150.89 2019-08-28 11:15:00 Proceeding
ZP 10-19 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf.XAdES XAdES 5.88 2019-08-28 11:15:00 Proceeding
ZP 10-19 SIWZ.doc doc 208.5 2019-08-28 11:15:00 Proceeding
ZP 10-19 SIWZ.doc.XAdES XAdES 5.84 2019-08-28 11:15:00 Proceeding
ZP 10-19 Załącznik nr 1.doc doc 61.5 2019-08-28 11:15:00 Proceeding
ZP 10-19 Załącznik nr 1.doc.XAdES XAdES 5.86 2019-08-28 11:15:00 Proceeding
ZP 10-19 Załącznik nr 2.xlsx xlsx 95.13 2019-08-28 11:15:00 Proceeding
ZP 10-19 Załącznik nr 2.xlsx.XAdES XAdES 5.86 2019-08-28 11:15:00 Proceeding
ZP 10-19 Załącznik nr 3.doc doc 24.5 2019-08-28 11:15:00 Proceeding
ZP 10-19 Załącznik nr 3.doc.XAdES XAdES 5.86 2019-08-28 11:15:00 Proceeding
ZP 10-19 Załącznik nr 4.doc doc 21 2019-08-28 11:15:00 Proceeding
ZP 10-19 Załącznik nr 4.doc.XAdES XAdES 5.86 2019-08-28 11:15:00 Proceeding
ZP 10-19 Załącznik nr 5.doc doc 53.5 2019-08-28 11:15:00 Proceeding
ZP 10-19 Załącznik nr 5.doc.XAdES XAdES 5.86 2019-08-28 11:15:00 Proceeding
ZP 10-19 Załącznik nr 6.doc doc 76.5 2019-08-28 11:15:00 Proceeding
ZP 10-19 Załącznik nr 6.doc.XAdES XAdES 5.86 2019-08-28 11:15:00 Proceeding
ZP 10-19 Załącznik nr 7.doc doc 50 2019-08-28 11:15:00 Proceeding
ZP 10-19 Załącznik nr 7.doc.XAdES XAdES 5.86 2019-08-28 11:15:00 Proceeding
ZP 10-19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 1293.21 2019-11-13 07:55:15 Public message
ZP 10-19 Zawiadomienie o wyborze ofert.docx docx 54.81 2019-09-18 10:06:40 Public message
ZP 10-19 Zawiadomienie o wyborze ofert.docx.XAdES XAdES 5.87 2019-09-18 10:06:40 Public message
ZP 10-19 Wyjaśnienia do SIWZ.doc doc 68 2019-09-02 13:21:08 Public message
ZP 10-19 Załącznik nr 2 - MODYFIKACJA.xlsx.XAdES XAdES 5.88 2019-09-02 13:21:08 Public message
ZP 10-19 Wyjaśnienia do SIWZ.doc.XAdES XAdES 5.86 2019-09-02 13:21:08 Public message
ZP 10-19 Załącznik nr 2 - MODYFIKACJA.xlsx xlsx 104.52 2019-09-02 13:21:08 Public message
ZP 10-19 Informacja o treści złożonych ofert.doc doc 72 2019-09-06 14:07:33 Public message
ZP 10-19 Informacja o treści złożonych ofert.doc.XAdES XAdES 5.89 2019-09-06 14:07:33 Public message

Announcements

2019-11-13 07:55 Milena Formejster ZP 10/19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ZP 10-19 Ogłoszenie [...].pdf

2019-09-18 10:07 Ewelina Prostko ZP 10/19 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

ZP 10-19 Zawiadomien [...].docx

ZP 10-19 Zawiadomien [...].XAdES

2019-09-06 14:08 Ewelina Prostko ZP 10/19 - Informacja o treści złożonych ofert

ZP 10-19 Informacja [...].doc

ZP 10-19 Informacja [...].XAdES

2019-09-02 13:21 Ewelina Prostko ZP 10/19 - Wyjaśnienia do SIWZ

ZP 10-19 Wyjaśnienia [...].doc

ZP 10-19 Załącznik n [...].XAdES

ZP 10-19 Wyjaśnienia [...].XAdES

ZP 10-19 Załącznik n [...].xlsx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 395