Proceeding: ZP-19-098BN WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI APARATURY MEDYCZNEJ

Deadlines:
Posted : 26-08-2019 13:32:00
Placing offers: 11-09-2019 12:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałądokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu wformularzu służy do:Zadawania pytań do SIWZ;

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem składania zapytańprosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:tel. 22 101 02 02,e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zamawiający nie dopuszcza składaniaoferty w postaci elektronicznej.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zapośrednictwem platformy zakupowej umieszczonej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/spskm.katowice

Treść pytań (bez ujawnienia źródła) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje odokonaniu zmiany SIWZ, zamawiający przekaże wykonawcom za pośrednictwemplatformy zakupowej.

W TREŚCI PRZESŁANEJ WIADOMOŚCI NALEŻY WSKAZAĆ OZNACZENIE I NAZWĘ POSTĘPOWANIA,KTÓREGO DOTYCZY ORAZ NAZWĘ WYKONAWCY ALBO DOWOLNE OZNACZENIE POZWALAJĄCE NAIDENTYFIKACJĘ WYKONAWCY

Announcements

2019-10-18 13:34 Magdalena Stefanowicz 18.10.2019r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów nr 12, 13

18.10.2019_wybór.pdf

2019-09-13 07:16 Magdalena Stefanowicz 13.09.2019r_Protokół z otwarcia ofert;
13.09.2019r_Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietów nr 1-11, 14-59

13.09.2019_PROTOKÓŁ [...].pdf

13.09.2019_zawiad_un [...].pdf

2019-09-06 10:13 Magdalena Stefanowicz 06.09.2019r. Wyjaśnienia treści SIWZ

06.09.2019_wyjaśnien [...].pdf

The number of page views - 378

Send a message