Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przetarg nieograniczony, EZP/529/2019, Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego /z usługą dystrybucji/ w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Deadlines:
Published : 23-08-2019 09:45:00
Placing offers : 04-10-2019 08:00:00
Offers opening : 04-10-2019 08:05:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 265.44 2019-08-23 09:45:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 18733.65 2019-08-23 09:45:00 Proceeding
Załączniki do SIWZ.zip zip 241.97 2019-08-23 09:45:00 Proceeding
Modyfikacja z dnia 02.09.2019r.pdf pdf 1535.13 2019-09-02 09:03:09 Public message
Załączniki nr 1, 2, 4 do SIWZ - modyfikacja 02.09.2019r.zip zip 163.65 2019-09-02 09:03:09 Public message
Modyfikaja z dnia 16.09.2019.pdf pdf 2000.89 2019-09-16 09:21:42 Public message
Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne posatnowienia umowy - mod. 16.09.2019.doc doc 150.5 2019-09-16 09:21:49 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 84.81 2019-10-04 08:59:26 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 557.64 2019-11-08 14:27:34 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 276.97 2019-12-27 13:10:09 Public message

Announcements

2019-12-27 13:10 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu EZP/529/2019 na Kompleksową dostawę gazu

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2019-11-08 14:28 Joanna Papis 06.11.2019 r. Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2019-10-04 09:00 Ewa Nosowska-Wichert 04.10.2019 r.: Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-09-16 09:25 Joanna Papis 16.09.2019 r.: Modyfikacja załącznika nr 4 do SIWZ.

Modyfikaja z dnia 16 [...].pdf

Załącznik nr 4 do SI [...].doc

2019-09-02 09:03 Ewa Nosowska-Wichert 02.09.2019 r.: Modyfikacja załączników nr 1, 2 oraz 4 do SIWZ.

Modyfikacja z dnia 0 [...].pdf

Załączniki nr 1, 2, [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1603