Proceeding: 32/2019 Dostawa implantów

Deadlines:
Posted : 21-08-2019 12:49:00
Placing offers: 24-09-2019 11:00:00
Opening offers : 24-09-2019 11:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

The person who issued the complaint did not provide information on the requirements and specifications

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.pdf pdf 13458.12 2019-08-21 12:49:00 Proceeding
Zal1_Formularz_ofertowy.doc doc 69.5 2019-08-21 12:49:00 Proceeding
Zal2_Formularz_asortymentowo_cenowy.xlsx xlsx 30.04 2019-08-21 12:49:00 Proceeding
Zal3 espd-request.zip zip 89.84 2019-08-21 12:49:00 Proceeding
Zal4_Oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc doc 33.5 2019-08-21 12:49:00 Proceeding
Zal5_Oświadczenie_sąd.docx docx 46.48 2019-08-21 12:49:00 Proceeding
Zal6_Oświadczenie_zakaz_ubiegania.docx docx 43.92 2019-08-21 12:49:00 Proceeding
Zal7_Oświadczenie_podatki.docx docx 44.05 2019-08-21 12:49:00 Proceeding
Zal8_Oświadczenie_przedmiot.doc doc 33.5 2019-08-21 12:49:00 Proceeding
Zal9_Wzór_umowy.pdf pdf 707.34 2019-08-21 12:49:00 Proceeding
2019-OJS160-394154-pl.pdf pdf 145.81 2019-08-21 12:49:00 Proceeding
wynik.pdf pdf 592.76 2019-10-08 12:54:13 Public message
86_5.pdf pdf 618.12 2019-09-24 13:08:29 Public message
odpII.pdf pdf 73.61 2019-09-10 14:08:52 Public message
odp.pdf pdf 497.62 2019-09-04 12:53:57 Public message

Announcements

2019-10-08 12:55 Zbigniew Skorupski Wynik postępowania z dn. 08.10.2019 r.

wynik.pdf

2019-09-24 13:08 Zbigniew Skorupski Informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp z dn. 24.09.2019 r.

86_5.pdf

2019-09-10 14:09 Zbigniew Skorupski Odpowiedzi z dn. 10.09.2019 r.

odpII.pdf

2019-09-04 12:54 Zbigniew Skorupski Odpowiedzi na zadane pytania.

odp.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 630