Proceeding: Dostawa zamkniętego systemu pobierania krwi 32/ZP/2019

Deadlines:
Posted : 16-08-2019 10:23:00
Placing offers: 25-09-2019 09:00:00
Opening offers : 25-09-2019 10:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 122.94 2019-08-16 10:23:00 Proceeding
SIWZ.zip zip 470.84 2019-08-16 10:23:00 Proceeding
WYNIK.pdf pdf 468.16 2019-10-29 11:54:32 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 411.7 2019-09-25 12:53:02 Public message
wyjaśnienie i zał1A zm.pdf pdf 2382.21 2019-08-30 13:49:14 Public message
zał 1A do SIWZ zmieniony.xlsx xlsx 21.1 2019-08-30 13:50:40 Public message
zmiana ogłoszenia.pdf pdf 79.71 2019-09-04 09:20:00 Public message
wyjaśnienia 2.pdf pdf 358.1 2019-09-05 12:35:20 Public message

Announcements

2019-10-29 11:55 Aleksandra Niedziałkowska Szanowni Państwo!

W załączeniu przesyłamy informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu z dnia 29.10.2019 r.

WYNIK.pdf

2019-09-25 12:55 Aleksandra Niedziałkowska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 25.09.2019 r.

informacja z otwarci [...].pdf

2019-09-05 12:35 Aleksandra Niedziałkowska WYJAŚNIENIA Z DNIA 05.09.2019r.

wyjaśnienia 2.pdf

2019-09-04 09:20 Aleksandra Niedziałkowska ZMIANA OGŁOSZENIA Z DNIA 04.09.2019r.

zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

2019-08-30 13:51 Aleksandra Niedziałkowska Wyjaśnienia SIWZ i zmieniony zał. 1A do SIWZ z dnia 30.08.2019 r.

wyjaśnienie i zał1A [...].pdf

zał 1A do SIWZ zmien [...].xlsx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 741

Send a message to buyer