Proceeding: Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy; WZP-4978/19/250/MP

Robert Burasiński
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Posted : 16-08-2019 09:19:00
Placing offers: 04-09-2019 14:00:00
Opening offers : 04-09-2019 14:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 116.94 2019-08-16 09:19:00 Robert Burasiński Proceeding
SIWZ.pdf pdf 761.15 2019-08-16 09:19:00 Robert Burasiński Proceeding
Załączniki do edycji.doc doc 299.5 2019-08-16 09:19:00 Robert Burasiński Proceeding
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 104.95 2019-10-22 09:51:58 Robert Burasiński Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 90.71 2019-09-23 15:49:42 Robert Burasiński Public message
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana SIWZ.pdf pdf 1088.75 2019-08-28 14:25:07 Robert Burasiński Public message
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 67.99 2019-09-02 10:05:53 Robert Burasiński Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 121.82 2019-09-04 15:32:54 Robert Burasiński Public message
Załącznik do edycji - Wzór-Załącznik do informacji z otwarcia ofert.doc doc 99 2019-09-04 15:32:58 Robert Burasiński Public message

Announcements

2019-10-22 09:52 Robert Burasiński Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2019-09-23 15:50 Robert Burasiński Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2019-09-04 15:33 Robert Burasiński Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Załącznik do edycji [...].doc

2019-09-02 10:06 Robert Burasiński Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

2019-08-28 14:25 Robert Burasiński Pytania i odpowiedzi oraz zmiana SIWZ

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 619

Send a message