Proceeding: ZP/78/2019 - Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych i laboratoryjnych oraz zużywalnych materiałów laboratoryjnych ujętych w 2 pakietach - Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE)

Deadlines:
Published : 13-08-2019 14:24:00
Placing offers : 30-09-2019 09:00:00
Offers opening : 30-09-2019 09:30:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
oglosz o zamowieniu DUUE.pdf pdf 133.02 2019-08-13 14:24:00 Proceeding
SIWZ 78.doc doc 274.5 2019-08-13 14:24:00 Proceeding
zał 1 -form oferty.doc doc 127 2019-08-13 14:24:00 Proceeding
zał 2 -JEDZ.doc doc 185.5 2019-08-13 14:24:00 Proceeding
zał 3 -pakiet 1.xls xls 64 2019-08-13 14:24:00 Proceeding
zał 3 -pakiet 2.xls xls 78 2019-08-13 14:24:00 Proceeding
zał 4 -proj um.doc doc 108 2019-08-13 14:24:00 Proceeding
zał 3 -pakiet 2 modyfikacja 13.09.2019.xls xls 79 2019-09-13 12:11:00 Public message
SIWZ -modyfik z 13.09.2019 .doc doc 276 2019-09-13 12:10:56 Public message
2. zmiana terminu składania i otwarcia ofert.doc doc 81.5 2019-09-13 12:10:51 Public message
1. modyfikacja 13.09.2019.doc doc 88.5 2019-09-13 12:10:49 Public message
sprostowanie I.pdf pdf 69.88 2019-09-18 09:09:24 Public message
zestawienie ofert ZP-78-2019.docx docx 28.11 2019-09-30 10:52:01 Public message
poprawienie omyłki -zestawienie ofert ZP-78-2019.docx docx 25.05 2019-10-14 10:26:17 Public message
Odrzucenie Pak 1 .doc doc 89.5 2019-10-14 09:41:22 Public message
WYNIK ZP-78-2019.doc doc 95 2019-10-23 07:57:37 Public message

Announcements

2019-10-23 07:58 Joanna Laskowska Zawiadomienie o wyborze oferty (23.10.2019)

WYNIK ZP-78-2019.doc

2019-10-14 10:26 Joanna Laskowska Informacja - poprawienie omyłki rachunkowej

poprawienie omyłki - [...].docx

2019-10-14 09:41 Joanna Laskowska Odrzucenie oferty w zakresie Pakietu 1 (14.10.2019)

Odrzucenie Pak 1 .do [...].doc

2019-09-30 10:52 Joanna Laskowska Informacja z otwarcia ofert

zestawienie ofert [...].docx

2019-09-18 09:09 Joanna Laskowska ogłoszenie zmian (DUUE) - sprostowanie

sprostowanie I.pdf

2019-09-13 12:11 Joanna Laskowska Zamawiający dokonuje modyfikacji (13.09.2019) Pakietu nr 2 oraz dokonuje zmiany termin składania i otwarcia ofert. Piliki w załączeniu

zał 3 -pakiet 2 mody [...].xls

SIWZ -modyfik z 13.0 [...].doc

2. zmiana terminu sk [...].doc

1. modyfikacja 13.09 [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 942