Proceeding: Dostawa materiałów sanitarnych.

Mariola Radecka
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Posted : 13-08-2019 14:25:00
Placing offers: 14-08-2019 10:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

W imieniu Komendy Stołecznej Policji informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na dostawę materiałów sanitarnych. Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków. Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a Dostawca/Wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę. Proszę o wypełnienie załącznika, podpisanie i dołączenie skanu do oferty. Dostawca/Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Płatność za przedmiot zamówienia będzie dokonana na rzecz Wykonawcy przelewem bankowym na rachunek określony na fakturze Wykonawcy, w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty dostarczenia przez Dostawcę/Wykonawcę do zamawiającego tj. Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Stołecznej Policji,ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, prawidłowo wystawionej faktury VAT, po zrealizowaniu usługi. Na fakturze jako płatnika należy wskazać: Komendę Stołeczną Policji, 00-150Warszawa, ul. Nowolipie 2, NIP:5251930070, REGON: 012126482. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stroniehttps://platformazakupowa.pl/ (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania). W przypadku dostarczenia materiałów niezgodnych z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt Dostawcy. Miejsce wykonania i dostarczenia zamówienia – Komenda Stołeczna Policji. Osoba do kontaktu w/s realizacji przedmiotu zamówienia: Pan Jarosław Karman, tel. 22 60 338 25, 604 055 942. Termin realizacji  zamówienia 2 dni robocze. Koszt dostawy należy wliczyć w cenę przedmiotu zamówienia.

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Formularz ofertowy.xlsx xlsx 10.36 2019-08-13 14:25:00 Mariola Radecka Proceeding
Formularz ofertowy.xlsx xlsx 10.36 2019-08-14 07:38:01 Mariola Radecka Criterium

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa kabiny prysznicowej. - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2721 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file)

Formularz ofertowy.x [...].xlsx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 90

Send a message