Proceeding: Organizacja 3 spotkań sieciujących dotyczących środowiska naturalnego w Starachowicach

Deadlines:
Posted : 06-08-2019 08:53:00
Placing offers: 14-08-2019 10:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Referat ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego wStarachowicach, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieńpublicznych, zaprasza do złożenia oferty, w ramach projektu „Starachowice ODnowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Program OperacyjnyPomoc Techniczna 2014 – 2020 na organizację 3 spotkań sieciujących dotyczącychśrodowiska naturalnego w Starachowicach.  

Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień: 80590000-6 - Usługi seminaryjne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku.

Kryterium podstawowe oceny:
 a. cena - 80%
 b. doświadczenie Ekspertawiodącego – 20%

Osobą kontaktową jest: Kamil Stanos, adres e-mail: kamil.stanos@starachowice.eu, numertelefonu kontaktowego: 41 273 83 94 w dniach 06.08.2019 – 14.08.2019.

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
2_formularz_ofertowy.doc doc 348 2019-08-06 08:53:00 Kamil Stanos Proceeding
3_doswiadczenie.doc doc 333.5 2019-08-06 08:53:00 Kamil Stanos Proceeding
4_wzor_umowy.pdf pdf 239.65 2019-08-06 08:53:00 Kamil Stanos Proceeding
1_zapytanie_ofertowe_spotkania_sieciujace.pdf pdf 204.89 2019-08-06 08:53:00 Kamil Stanos Proceeding
1_zapytanie_ofertowe_spotkania_sieciujace.pdf pdf 204.89 2019-08-06 08:53:00 Kamil Stanos Criterium
2_formularz_ofertowy.doc doc 355 2019-08-06 08:53:00 Kamil Stanos Criterium
protokol_sieciujace.pdf pdf 1168.37 2019-08-22 07:48:14 Kamil Stanos Public message

Announcements

2019-08-22 07:49 Kamil Stanos Poniżej znajduje się protokół z zapytania ofertowego.

protokol_sieciujace. [...].pdf

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Organizacja 3 spotkań sieciujących Szczegółowy opis znajduje się w załaczniku. 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2721 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Doświadczenie Eksperta wiodącego 20% Kryterium poddawane ocenie punktowej - 20%. W ramach tego kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 punktów, gdzie: • za opracowanie od 1 do 2 publikacji otrzyma 5 pkt, • za opracowanie od 3 do 4 publikacji otrzyma 10 pkt, • za opracowanie od 5 do 6 publikacji otrzyma 15 pkt, • za opracowanie od 7 publikacji otrzyma 20 pkt. Więcej szczegółów znajduje się w załączniku. W tym polu należy dołączyć Załącznik nr 2 (Buyer requires the attachment of a file)

1_zapytanie_ofertowe [...].pdf

(0)
3 Dokumenty potwierdzające doświadczenie Eksperta wiodącego - Proszę załączyć dokumenty. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
4 Formularz ofertowy - Proszę załączyć formularz ofertowy (Buyer requires the attachment of a file)

2_formularz_ofertowy [...].doc

(0)
5 Wzór umowy - Proszę zaakceptować wzór umowy (0)
Unlock the form

The number of page views - 243

Send a message