Proceeding: Przetarg nieograniczony. Zaciągnięcie kredytu bankowego do wysokości 30.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach budżetu powiatu poznańskiego na rok 2019r.

Zamówienia Publiczne
Powiat Poznański
Deadlines:
Posted : 02-08-2019 10:51:00
Placing offers: 09-09-2019 11:00:00
Opening offers : 09-09-2019 11:15:00
Kind: -

Requirements and specifications

The person who issued the complaint did not provide information on the requirements and specifications

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 120.98 2019-08-02 10:51:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
SIWZ.pdf pdf 2220.35 2019-08-02 10:51:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
JEDZ.doc doc 287.5 2019-08-02 10:51:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
załącznik.doc doc 183.5 2019-08-02 10:51:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
Wyniki.pdf pdf 116.6 2019-10-04 13:15:17 Zamówienia Publiczne Public message
Ankieta.pdf pdf 433.04 2019-08-12 14:47:08 Zamówienia Publiczne Public message
ad.2,5,6.pdf pdf 63.4 2019-08-12 14:47:10 Zamówienia Publiczne Public message
SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 2018.pdf pdf 12858.65 2019-08-12 14:47:18 Zamówienia Publiczne Public message
wyjaśnienia 1.pdf pdf 40.75 2019-08-12 14:47:04 Zamówienia Publiczne Public message
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2018.pdf pdf 6746.74 2019-08-12 14:47:16 Zamówienia Publiczne Public message
ogloszenie_o_zmianie.pdf pdf 66.7 2019-08-16 11:41:18 Zamówienia Publiczne Public message
wyjaśnienia 2.pdf pdf 87.91 2019-08-20 12:41:30 Zamówienia Publiczne Public message
wyjaśnienia 3.pdf pdf 109.31 2019-09-04 11:29:06 Zamówienia Publiczne Public message
WYJAŚNIENIA 4.pdf pdf 77.57 2019-09-05 13:04:01 Zamówienia Publiczne Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 65.38 2019-09-09 15:30:06 Zamówienia Publiczne Public message

Announcements

2019-10-04 13:15 Zamówienia Publiczne Informacja o wyniku postępowania z dnia 04.10.2019r.

Wyniki.pdf

2019-09-09 15:30 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2019-09-05 13:04 Zamówienia Publiczne Treść odpowiedzi z dnia 05.09.2019r.

WYJAŚNIENIA 4.pdf

2019-09-04 11:29 Zamówienia Publiczne Treść odpowiedzi z dnia 03.09.2019r.

wyjaśnienia 3.pdf

2019-08-20 12:42 Zamówienia Publiczne Treść odpowiedzi z dnia 20.08.2019r.

wyjaśnienia 2.pdf

2019-08-16 11:42 Zamówienia Publiczne Treść zmiany ogłoszenia.

ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

2019-08-12 14:47 Zamówienia Publiczne Treść odpowiedzi z dnia 12.08.2019r. wraz z załącznikami.

Ankieta.pdf

ad.2,5,6.pdf

SPRAWOZDANIE SKONSOL [...].pdf

wyjaśnienia 1.pdf

SPRAWOZDANIE FINANSO [...].pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 426

Send a message