Proceeding: Przetarg nieograniczony. Zaciągnięcie kredytu bankowego do wysokości 30.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach budżetu powiatu poznańskiego na rok 2019r.

Zamówienia Publiczne
Powiat Poznański
Deadlines:
Posted : 02-08-2019 10:51:00
Placing offers: 09-09-2019 11:00:00
Opening offers : 09-09-2019 11:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

The person who issued the complaint did not provide information on the requirements and specifications

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 120.98 2019-08-02 10:51:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 2220.35 2019-08-02 10:51:00 Proceeding
JEDZ.doc doc 287.5 2019-08-02 10:51:00 Proceeding
załącznik.doc doc 183.5 2019-08-02 10:51:00 Proceeding
Wyniki.pdf pdf 116.6 2019-10-04 13:15:17 Public message
Ankieta.pdf pdf 433.04 2019-08-12 14:47:08 Public message
ad.2,5,6.pdf pdf 63.4 2019-08-12 14:47:10 Public message
SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 2018.pdf pdf 12858.65 2019-08-12 14:47:18 Public message
wyjaśnienia 1.pdf pdf 40.75 2019-08-12 14:47:04 Public message
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2018.pdf pdf 6746.74 2019-08-12 14:47:16 Public message
ogloszenie_o_zmianie.pdf pdf 66.7 2019-08-16 11:41:18 Public message
wyjaśnienia 2.pdf pdf 87.91 2019-08-20 12:41:30 Public message
wyjaśnienia 3.pdf pdf 109.31 2019-09-04 11:29:06 Public message
WYJAŚNIENIA 4.pdf pdf 77.57 2019-09-05 13:04:01 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 65.38 2019-09-09 15:30:06 Public message

Announcements

2019-10-04 13:15 Zamówienia Publiczne Informacja o wyniku postępowania z dnia 04.10.2019r.

Wyniki.pdf

2019-09-09 15:30 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2019-09-05 13:04 Zamówienia Publiczne Treść odpowiedzi z dnia 05.09.2019r.

WYJAŚNIENIA 4.pdf

2019-09-04 11:29 Zamówienia Publiczne Treść odpowiedzi z dnia 03.09.2019r.

wyjaśnienia 3.pdf

2019-08-20 12:42 Zamówienia Publiczne Treść odpowiedzi z dnia 20.08.2019r.

wyjaśnienia 2.pdf

2019-08-16 11:42 Zamówienia Publiczne Treść zmiany ogłoszenia.

ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

2019-08-12 14:47 Zamówienia Publiczne Treść odpowiedzi z dnia 12.08.2019r. wraz z załącznikami.

Ankieta.pdf

ad.2,5,6.pdf

SPRAWOZDANIE SKONSOL [...].pdf

wyjaśnienia 1.pdf

SPRAWOZDANIE FINANSO [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 605