Proceeding: ZP/75/2019 - Dostawa materiałów laboratoryjnych ujętych w 3 pakietach (Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE))

Deadlines:
Published : 02-08-2019 09:30:00
Placing offers : 04-09-2019 09:00:00
Offers opening : 04-09-2019 09:30:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ 75.doc doc 287 2019-08-02 09:30:00 Proceeding
zał 1 -form oferty.doc doc 139 2019-08-02 09:30:00 Proceeding
zał 2 -JEDZ.doc doc 184.5 2019-08-02 09:30:00 Proceeding
zał 4 -proj um.doc doc 119.5 2019-08-02 09:30:00 Proceeding
oglosz o zamowieniu DUUE.xps xps 1384.53 2019-08-02 09:30:00 Proceeding
pakiet 1.xls xls 66 2019-08-02 09:30:00 Proceeding
pakiet 2.xls xls 66 2019-08-02 09:30:00 Proceeding
pakiet 3.xls xls 66 2019-08-02 09:30:00 Proceeding
1. pytania i odpow 20.08.2019.doc doc 91.5 2019-08-20 15:15:43 Public message
Zestawienie z otwarcia ofert.pdf pdf 398.39 2019-09-04 10:30:09 Public message
Oswiadczenie-grupa kapitalowa.doc doc 89.5 2019-09-04 10:30:12 Public message
WYNIK ZP-75-2019.doc doc 352.5 2019-09-24 12:50:30 Public message

Announcements

2019-09-24 12:50 Joanna Laskowska Wynik postępowania ZP/75/2019

WYNIK ZP-75-2019.doc

2019-09-04 10:31 Dagmara Żukowska 1. Informacja z otwarcia ofert
2. Oświadczenie dot. przynależności/braku przyneleżności do grupy kapitałowej

Zestawienie z otwarc [...].pdf

Oswiadczenie-grupa k [...].doc

2019-08-20 15:16 Joanna Laskowska 1. Pytania i odpowiedzi z dnia 20.08.2019

1. pytania i odpow 2 [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 838