Proceeding: Dialog techniczny w sprawie zakupu aparatu HDR do brachyterapii wraz z linią terapeutyczną

Deadlines:
Posted : 01-08-2019 11:56:00
Placing offers: 05-08-2019 15:00:00

Requirements and specifications

Szczegółowe informacje na temat dialogu opisane zostały w ogłoszeniu oraz pozostałych załącznikach.

Informujemy, że w dniu 02.08.2019r. zmianie uległy terminy wskazane w ogłoszeniu, w punktach: III.3 oraz IV.7 , zaznaczone w treści ogłoszenia na czerwono.

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

The number of page views - 126

Send a message