Proceeding: DOSTAWA DWÓCH AMBULANSÓW TYPU "C" WRAZ NOSZAMI SAMOJEZDNYMI

Deadlines:
Posted : 24-07-2019 10:54:00
Placing offers: 28-08-2019 10:00:00
Opening offers : 28-08-2019 10:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 110.93 2019-07-24 10:54:00 Wioletta Drozd Proceeding
SIWZ _PNO_2019 Dostawa dwóch Ambulansów Typu C.pdf pdf 19917.1 2019-07-24 10:54:00 Wioletta Drozd Proceeding
SIWZ 6_PNO_2019 Dostawa dwóch Ambulansów Typu C.doc doc 565.5 2019-07-24 10:54:00 Wioletta Drozd Proceeding
Zalacznik Nr 7 Formularz JEDZ.doc doc 184 2019-07-24 10:54:00 Wioletta Drozd Proceeding
Wniosek o przedłużenie terminu związania z ofertą.pdf pdf 846.06 2019-10-24 14:15:53 Wioletta Drozd Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 819.86 2019-09-19 12:56:43 Wioletta Drozd Public message
Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 72.97 2019-07-30 08:40:24 Wioletta Drozd Public message
Odpowiedzi na pytania 1-31.pdf pdf 6063.29 2019-08-13 11:35:59 Wioletta Drozd Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 860.69 2019-08-28 12:16:57 Wioletta Drozd Public message

Announcements

2019-10-24 14:16 Wioletta Drozd Wniosek Zamawiającego o przedłużenie terminu związania z ofertą

Wniosek o przedłużen [...].pdf

2019-09-19 12:57 Wioletta Drozd Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2019-08-28 12:17 Wioletta Drozd Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-08-13 11:36 Wioletta Drozd Odpowiedzi na pytania 1-31

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2019-07-30 08:40 Wioletta Drozd Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu

Sprostowanie Ogłosz [...].pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 527

Send a message