Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, siatek do operacyjnego leczenia przepuklin - AE/ZP-27-43/19

Deadlines:
Published : 23-07-2019 10:43:00
Placing offers : 26-08-2019 10:00:00
Offers opening : 26-08-2019 11:00:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ  wraz z załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

 • Zadawania pytań do SIWZ;
 • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
 • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

 • tel. 22 101 02 02,
 • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Załączniki do postępowania: 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Formularz  Ofertowy
 4. Załącznik Nr 1 - Formularz  Cenowy
 5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu
 6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 7. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy
 8. Załącznik Nr 5 - Wykaz dostaw

Poniżej pliki zawierające wyżej wymienione załączniki.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik Nr 2.xml xml 126.47 2019-07-23 10:43:00 Proceeding
Formularz Ofertowy.doc doc 91 2019-07-23 10:43:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 729.73 2019-07-23 10:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 59 2019-07-23 10:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.pdf pdf 85.99 2019-07-23 10:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 59 2019-07-23 10:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 39.5 2019-07-23 10:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 84 2019-07-23 10:43:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 261.53 2019-07-23 10:43:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do SIWZ 2.PDF PDF 486.09 2019-08-05 12:54:07 Public message
Pytania i odpowiedzi do SIWZ.PDF PDF 578.52 2019-07-31 13:29:41 Public message
Pytania i odpowiedzi do SIWZ 3.PDF PDF 422.25 2019-08-13 10:55:18 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 202.54 2019-08-26 13:41:35 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i o unieważnieniu.pdf pdf 804.28 2019-10-15 13:58:30 Public message

Announcements

2019-10-15 13:59 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 2-6 oraz o unieważnieniu postępowania w Pakiecie Nr 1

Informacja o wyborze [...].pdf

2019-08-26 13:43 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2019-08-13 10:55 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do SIWZ 3

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2019-08-05 12:54 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do SIWZ 2

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2019-07-31 13:29 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2162