Proceeding: SZP.251.7.19 - Dostawa leków do Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

Deadlines:
Posted : 26-07-2019 15:57:00
Placing offers: 06-09-2019 10:00:00
Opening offers : 06-09-2019 10:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
251.7.19_Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 43.5 2019-07-26 15:57:00 Proceeding
251.7.19_Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy.doc doc 71.5 2019-07-26 15:57:00 Proceeding
251.7.19_Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc doc 90.5 2019-07-26 15:57:00 Proceeding
251.7.19_Załącznik nr 1A do SIWZ Formularz cenowy.xls xls 559 2019-07-26 15:57:00 Proceeding
251.7.19_Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA JEDZ.doc doc 205 2019-07-26 15:57:00 Proceeding
251.7.19_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 672.77 2019-07-26 15:57:00 Proceeding
251.7.19_SIWZ.doc doc 249.5 2019-07-26 15:57:00 Proceeding
251.7.19_Załącznik nr 1A do SIWZ Formularz cenowy po zmianach.xls xls 559.5 2019-08-27 14:09:30 Public message
251.7.19_Zmiana nr 1 SIWZ.doc doc 155 2019-08-27 14:09:33 Public message
251.7.19_Pytania i odpowiedzi nr 1.doc doc 357.5 2019-08-27 14:19:43 Public message
251.7.19_Załącznik nr 1A do SIWZ Formularz cenowy po zmianach nr 2.xls xls 559.5 2019-08-30 12:53:27 Public message
251.7.19_Zmiana nr 2 SIWZ.doc doc 139 2019-08-30 12:53:42 Public message
251.7.19_Pytania i odpowiedzi nr 2.doc doc 193.5 2019-08-30 12:54:16 Public message
251.7.19_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 56.12 2019-08-30 15:06:05 Public message
251.7.19_Raport_uproszczony z otwarcia.xls xls 23 2019-09-06 15:53:23 Public message
251.7.19_Zestawienie otrzymanych ofert.xls xls 60.5 2019-09-06 15:53:23 Public message
szp.251.7.19_wynik.pdf pdf 1162.45 2019-10-09 12:42:49 Public message

Announcements

2019-10-09 12:43 Marcin Rzepecki Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam rozstrzygnięcie postępowania.

Z poważaniem
Marcin Rzepecki

szp.251.7.19_wynik.p [...].pdf

2019-09-06 15:59 Marcin Rzepecki Szanowni Państwo

W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Z poważaniem
Marcin Rzepecki

251.7.19_Raport_upro [...].xls

251.7.19_Zestawienie [...].xls

2019-08-30 15:06 Marcin Rzepecki Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

251.7.19_Ogłoszenie [...].pdf

2019-08-30 13:10 Marcin Rzepecki Szanowni Państwo

Odpowiedzi na pytania nr 2 w załączeniu.Zmieniono formularz cenowy, Formularz cenowy po zmianach nr 2 i Zmiana SIWZ nr 2 w załączeniu.

251.7.19_Załącznik n [...].xls

251.7.19_Zmiana nr 2 [...].doc

251.7.19_Pytania i o [...].doc

2019-08-27 14:20 Marcin Rzepecki Szanowni Państwo

Zmieniono termin składania ofert na 6 września na godz. 10:00, termin otwarcia ofert na 6 września na godz. 10:05. Zmieniono formularz cenowy, Formularz cenowy po zmianach i Zmiana SIWZ w załączeniu. Odpowiedzi na pytania w załączeniu.

251.7.19_Załącznik n [...].xls

251.7.19_Zmiana nr 1 [...].doc

251.7.19_Pytania i o [...].doc

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1724