Proceeding: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dzięciołowej we wsi Szczęsne w gm. Grodzisk Mazowiecki, znak sprawy: 36/DO/2019

Deadlines:
Posted : 11-07-2019 10:16:00
Placing offers: 14-08-2019 10:00:00
Opening offers : 14-08-2019 10:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Formularze nr 2,3,4,5,6 w wersji edytowalnej.docx docx 581.62 2019-07-11 10:16:00 Julia Majer Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 145.92 2019-07-11 10:16:00 Julia Majer Proceeding
PnB_Dzięciołowa.pdf pdf 618.1 2019-07-11 10:16:00 Julia Majer Proceeding
PROJEKT - Załącznik nr 1 do SIWZ.zip zip 46255.14 2019-07-11 10:16:00 Julia Majer Proceeding
SIWZ z załącznikami 2,3,4,5,6,7,8,10.pdf pdf 28858.99 2019-07-11 10:16:00 Julia Majer Proceeding
Załącznik nr 8 do SIWZ - Tabela kosztowa nr 1 i nr 2.docx docx 985.38 2019-07-11 10:16:00 Julia Majer Proceeding
Załącznik nr 9 do SIWZ - JEDZ - Wzór.doc doc 184 2019-07-11 10:16:00 Julia Majer Proceeding
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 107.24 2019-09-20 11:48:39 Beata Kurzynka Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 261.42 2019-08-14 10:12:15 Julia Majer Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 413.13 2019-09-06 09:32:48 Beata Kurzynka Public message

Announcements

2019-09-20 11:48 Beata Kurzynka Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2019-09-06 09:32 Beata Kurzynka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2019-08-14 10:12 Julia Majer Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 385

Send a message