Proceeding: Dostawy paliwa płynnego – oleju napędowego na rzecz Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o.

Kancelaria Artur Chanaj
AC Kancelaria Radcy Prawnego Artur Mariusz Chanaj
Deadlines:
Posted : 19-07-2019 09:25:00
Placing offers: 28-08-2019 11:00:00
Opening offers : 28-08-2019 11:05:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Announcements

2019-08-19 15:07 Kancelaria Artur Chanaj Zmiana terminu składania i otwarcia ofert !
Modyfikacja nr 2 SIWZ
Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W konsekwencji dokonanych zmian Zamawiający w dniu 19.08.2019 wysłał ogłoszenie o sprostowaniu (Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji) do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Modyfikacja nr 2.pdf

Sprostowanie oglosze [...].pdf

2019-08-07 14:12 Kancelaria Artur Chanaj Modyfikacja SIWZ
Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Modyfikacja nr 1 .pd [...].pdf

2019-08-07 13:57 Kancelaria Artur Chanaj Pytania 2
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2019-08-07 13:56 Kancelaria Artur Chanaj Pytania 1.
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Form

(0)

The number of page views - 245

Send a message