Proceeding: rękawice gumowe grube

Deadlines:
Posted : 11-07-2019 08:22:34
Placing offers: 12-07-2019 08:20:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY WYKONAWCÓW REALIZUJĄCYCH NA POTRZEBY KWP W GORZOWIE WLKP. ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 4 PKT 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.


1) Zakupy KWP w Gorzowie Wlkp. wystawione na platformie zakupowej Open Nexus
realizowane są tylko i wyłącznie poprzez platformę (nie są przyjmowane oferty składane
w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania). Wyjątkiem są ogłoszenia
o przetargu, gdzie ofertowanie odbywa się w sposób opisany w ogłoszeniu.

2) Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus zapewnia transparentność
postępowania w wyborze ofert.

3) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie
postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę zgadza się na te warunki i jest
świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

4) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie
z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.

5) Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną
przez dostawcę/wykonawcę ofertą - KWP w Gorzowie Wlkp. odsyła towar na koszt wykonawcy.

6) Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy/wykonawcy.


Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. Regulaminu i jego akceptacja.
Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia
i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe warunki - proszę nie składać swojej oferty!
W przypadku pytań proszę o kontakt z Panią Agnieszką Wojciechowską tel. 957381438

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 rękawice gumowe grube rękawice grube lateksowe 200 pair - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4139 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Termin dostawy - 29.07.2019 proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 250