Proceeding: usługa wykonania i dostawy breloków pierwszej pomocy w kolorze czarnym z nadrukiem dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Justyna Siebert
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Division: Wydział Kadr i Szkolenia
Deadlines:
Posted : 09-07-2019 15:16:00
Placing offers: 12-07-2019 08:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

1. Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie poprzez platformę zakupową.  

 2.KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.  

3.KWP w Poznaniu wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru ofert.  

4.Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie konkretnego zamówienia, a Dostawca/Wykonawca składający ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.  

5.Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/przesyłki leżą po stronie Dostawcy/Wykonawcy.6.Płatność- przelew z odroczonym terminem płatności 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury vat wraz z towarem pod wskazany przez Zamawiającego adres w zamówieniu.  

7.W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt Dostawcy/Wykonawcy.

8.Dostawca/Wykonawca gwarantuje,że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.  

9.Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Dostawcy/Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie. 

10.Termin dostarczenia towaru do siedziby Zamawiającego, najpóźniej do 22.07.2019r.  

11.Przed wybraniem najkorzystniejszej oferty Zamawiający może zażądać przesłania próbek oferowanych produktów na koszt Wykonawcy w celu oceny jakościowej. 

 12.Po wyłonieniu Dostawcy/Wykonawcy, jeszcze przed realizacją zamówienia Wykonawca prześle drogą elektroniczną bezpłatną wizualizację przedmiotu zamówienia. 

13.Osoby związane z realizacją zamówienia są zatrudnione na umowę o pracę.

Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. punktów i ich akceptacją. Akceptując powyższe warunki Oferent wyrażą zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Dostawca/Wykonawca nie wyraża zgody na powyższe warunki - proszę nie składać oferty. 

 Osobyd o kontaktu:Justyna Siebert (specyfikacja i rozliczenie zamówienia)tel. 61 84 132 78, tel. 61 84 128 46

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 usługa wykonania i dostawy breloków pierwszej pomocy w kolorze czarnym z nadrukiem dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Brelok pierwszej pomocy o wymiarach 3 cm x 4 cm x 7 cm lub 3 cm x 4 cm x 6 cm. W skład zestawu wchodzi: Maseczka z ustnikiem do sztucznego oddychania - 1 szt., Rękawiczki nitrylowe lub lateksowe - 2 szt. posiadające znak CE- zgodny z normami Unii Europejskiej, Opakowanie posiada obrotowy karabińczyk dzięki, któremu breloczek można przypiąć do kluczy, plecaka itp. - 1 szt. Kolor czarny: materiał wytrzymały np. Kodura, Dwustronny nadruk tekstu w kolorze białym: Zostań POLICJANTEM telefon 19 997”, logo oraz 100. Rocznica powołania Policji Państwowej „POLICJA 1919-2019”.

logo.png

255 pc. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Kochanowskiego 2a
60-844, Poznań
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2844 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 21 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin dostawy - proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 191

Send a message