Proceeding: Teleskopowy drążek uziemiający TDI/II-B i uziemiacz U1-SK-8-9/1-50.

Aneta Pinda
POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Department: Świętokrzyski Zakład w Kielcach
Deadlines:
Posted : 09-07-2019 09:39:48
Placing offers: 12-07-2019 09:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup teleskopowego drążka uziemiającego TDI/II-B i uziemiacza U1-SK-8-9/1-50 z ważnymi badaniami technicznymi dopuszczającymi do użytkowania i obowiązującymi normami PN-EN.
2.Zamawiający zastrzega sobie:
a/możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania;
b/ możliwość zmiany warunków prowadzonego postępowania przed upływem terminu składania ofert;
c/ po zakończeniu zapytania możliwość rozpoczęcia II etapu postępowania - negocjacji w formie elektronicznej bądź telefonicznej.
3.Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach merytorycznych jest Jerzy Kuna - tel. 695 315 022 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.
4.Wszystkie informacje przekazane od Oferentów będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Teleskopowy drążek uziemiający TDI/II-B 4,7m 1 pc. - (0)
2 Uziemiacz U1-SK-8-9/1-50 U1-SK-8-9/1-50 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4671 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Termin dostawy - 5 dni od otrzymania zamówienia, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Price 80% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
5 Termin gwarancji - min.12 m-cy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 244