Proceeding: Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Angelika Demkowicz
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Division: Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozowju Gminy
Deadlines:
Posted : 08-07-2019 09:43:52
Placing offers: 12-07-2019 08:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. 1312/5 obr. Straszyn) stanowiącej własność Gminy Pruszcz Gdański, oddanej w użytkowanie wieczyste, w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wraz z czynnym udziałem w postępowaniu administracyjnym, w przypadku konieczności bezzwłocznego usuwania ewentualnych wad w operacie i bezzwłoczne udzielenie odpowiedzi na zastrzeżenia do operatu, sporządzanie nieodpłatnego potwierdzenia aktualności operatu, jeżeli zaistnieje taka konieczność oraz udział w postępowaniu odwoławczym, jeżeli będzie takie prowadzone.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

Urząd Gminy Pruszcz Gdański
Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 operat - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2844 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Termin dostawy - 14 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 14 dni po dostarczeniu faktury potwierdzić (0)
4 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 99

Send a message