Proceeding: ZP-19-070BN DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATU ABI PRISM I FAST 7500

Deadlines:
Posted : 03-07-2019 14:11:00
Placing offers: 12-07-2019 09:00:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty; 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:tel. 22 101 02 02,

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Announcements

2019-07-26 10:41 Stefania Oruba UNIEWAŻNIENIE

Unieważnienie.pdf

2019-07-15 09:55 Stefania Oruba Protokół z otwarcia ofert

PROTOKÓŁ ZP-12.pdf

The number of page views - 130

Send a message