Proceeding: D10.251.32.M.2019 „Obsługa serwisowa aparatury medycznej w Copernicus PL Sp. z o. o. w Gdańsku”

Marta Muszyńska-Orciuch
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
Deadlines:
Posted : 21-06-2019 14:41:00
Placing offers: 14-08-2019 10:00:00
Opening offers : 14-08-2019 11:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 253.56 2019-06-21 14:41:00 Marta Muszyńska-Orciuch Proceeding
SIWZ z zał. 32.M.2019.doc doc 498.5 2019-06-21 14:41:00 Marta Muszyńska-Orciuch Proceeding
Załącznik nr 1 A do SIWZ.ods ods 50.47 2019-06-21 14:41:00 Marta Muszyńska-Orciuch Proceeding
Załącznik nr 1B do SIWZ harmonogram - pakiety 1-9.ods ods 51.12 2019-06-21 14:41:00 Marta Muszyńska-Orciuch Proceeding
JEDZ- zał. 2 do SIWZ.xml xml 102 2019-06-21 14:41:00 Marta Muszyńska-Orciuch Proceeding
Zał. nr 6 do SIWZ- projekty umów.doc doc 444 2019-06-21 14:41:00 Marta Muszyńska-Orciuch Proceeding
Załącznik nr 3 do umowy - Umowa powierzania przetwarzania danych osobowych.doc doc 60 2019-06-21 14:41:00 Marta Muszyńska-Orciuch Proceeding
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 73.26 2019-07-19 13:13:27 Marta Muszyńska-Orciuch Public message
Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf pdf 680.19 2019-07-19 13:13:30 Marta Muszyńska-Orciuch Public message
SIWZ z zał. 32.M.2019 PO MODYFIKACJI.doc doc 499 2019-07-19 13:13:34 Marta Muszyńska-Orciuch Public message
Załącznik nr 1A do SIWZ - formularz kalkulacji cenowej -po zmianach.ods ods 51.25 2019-07-19 13:13:39 Marta Muszyńska-Orciuch Public message
Załącznik nr 2 B do SIWZ - harmonogram po zmianach.ods ods 51.91 2019-07-19 13:13:44 Marta Muszyńska-Orciuch Public message
Zał. nr 6 do SIWZ- projekty umów po zmianach.doc doc 434 2019-07-19 13:13:54 Marta Muszyńska-Orciuch Public message
Wyjaśnienie treści SIWZ z 30.07.2019 r..pdf pdf 344.53 2019-07-30 14:20:11 Marta Muszyńska-Orciuch Public message
SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 73.24 2019-07-30 14:20:16 Marta Muszyńska-Orciuch Public message
SIWZ z zał. 32.M.2019 PO MODYFIKACJI z 30 07 2019.doc doc 499.5 2019-07-30 14:20:24 Marta Muszyńska-Orciuch Public message
Załącznik nr 1 A do SIWZ po zmianach z 30.07.2019.ods ods 50.13 2019-07-30 14:20:30 Marta Muszyńska-Orciuch Public message
Załącznik nr 1 B do SIWZ po zmianach z 30.07.2019.ods ods 55.41 2019-07-30 14:20:30 Marta Muszyńska-Orciuch Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu pakietu nr 3.pdf pdf 263.51 2019-08-08 12:26:14 Marta Muszyńska-Orciuch Public message
32-19 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 319.03 2019-08-14 11:41:57 Małgorzata Szyszka Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.pdf pdf 503.34 2019-09-09 13:28:45 Marta Muszyńska-Orciuch Public message

Announcements

2019-09-09 13:29 Marta Muszyńska-Orciuch Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

Informacja o wyborze [...].pdf

2019-08-14 11:42 Małgorzata Szyszka 32-19 informacja z otwarcia ofert z dnia 14 sierpnia 2019 r.

32-19 informacja z o [...].pdf

2019-08-08 12:26 Marta Muszyńska-Orciuch ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI DOT. PAKIETU NR 3

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2019-07-30 14:21 Marta Muszyńska-Orciuch Wyjaśnienie treści SIWZ
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu
SIWZ z zał. po zmianach z 30.07.2019
Zał. nr 1 A do SIWZ po zmianach z 30.07.2019
Zał. nr 1 B do SIWZ po zmianach z 30.07.2019

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

SPROSTOWANIE OGŁOSZE [...].pdf

SIWZ z zał. 32.M.20 [...].doc

Załącznik nr 1 A do [...].ods

Załącznik nr 1 B do [...].ods

2019-07-19 13:14 Marta Muszyńska-Orciuch 1. Wyjaśnienie treści SIWZ
2. Sprostowanie ogłoszenie o zamówieniu
3. SIWZ z zał.po zmianach
4. Załącznik nr 1 A do SIWZ po zmianach
5. Załącznik nr 1 B do SIWZ po zmianach
6. Załącznik nr 6 do SIWZ po zmianach

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

SIWZ z zał. 32.M.20 [...].doc

Załącznik nr 1A do S [...].ods

Załącznik nr 2 B do [...].ods

Zał. nr 6 do SIWZ- p [...].doc

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 714

Send a message