Proceeding: Przetarg nieograniczony - procedura krajowa, nr postępowania 20/PN/2019 - Dostawa sprzętu anestezjologicznego jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Onkologii

Deadlines:
Posted : 19-06-2019 15:50:00
Placing offers: 28-06-2019 10:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Termin składania ofert :28.06.2019 godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert:  28.06.2019 godz: 11:00

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ - do 24.06.2019r.

Miejsce składania ofert: SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu, ul. Katowicka 66a, 45-061 Opole, Sekretariat.

Announcements

2019-07-05 11:54 Beata Kopeć Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wynik.pdf

2019-06-28 14:45 Beata Kopeć Informacja na podstawie art.86 ust 5 PZP

Informacja _86_5.pdf

2019-06-25 12:50 Beata Kopeć Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia.pdf

The number of page views - 844

Send a message