Proceeding: Dostawy leków, płynu do irygacji oraz antybakteryjnego płynu do przepłukiwania cewników - AE/ZP-27-38/19

Deadlines:
Published : 19-06-2019 11:12:00
Placing offers : 23-07-2019 10:00:00
Offers opening : 23-07-2019 11:00:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ wraz z załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

 • Zadawania pytań do SIWZ;
 • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
 • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

 • tel. 22 101 02 02,
 • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Załączniki do postępowania: 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Formularz  Ofertowy
 4. Załącznik Nr 1 - Formularz  Cenowy
 5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu
 6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 7. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy
 8. Załącznik Nr 5 - Wykaz dostaw

 Poniżej pliki zawierające wyżej wymienione załączniki. 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 109.5 2019-06-19 11:12:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 263.93 2019-06-19 11:12:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 309.5 2019-06-19 11:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 51 2019-06-19 11:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.pdf pdf 85.97 2019-06-19 11:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.xml xml 126.45 2019-06-19 11:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 57.5 2019-06-19 11:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 60.5 2019-06-19 11:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 85 2019-06-19 11:12:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf pdf 1646.84 2019-06-28 10:25:47 Public message
Pytania i odpowiedzi do SIWZ 2.PDF PDF 618.53 2019-07-03 08:32:48 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 464.33 2019-07-23 14:11:58 Public message
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych w zakresie Pakietu Nr 5.PDF PDF 143.53 2019-08-19 15:06:15 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 1437.51 2019-09-06 13:41:56 Public message

Announcements

2019-09-06 13:44 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 2-6 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 1.

Informacja o wyborze [...].pdf

2019-08-19 15:06 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - oferty dodatkowe w zakresie Pakietu Nr 5

Informacja z otwarci [...].PDF

2019-07-23 14:13 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-07-03 08:33 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ 2

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2019-06-28 10:26 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1794