Proceeding: ZP/54/2019 - Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych

Deadlines:
Published : 19-06-2019 10:06:00
Placing offers : 02-08-2019 09:00:00
Offers opening : 02-08-2019 09:30:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 132.97 2019-06-19 10:06:00 Proceeding
SIWZ 54.pdf pdf 972.39 2019-06-19 10:06:00 Proceeding
zał. nr 1 - formularz ofertowy.doc doc 193.5 2019-06-19 10:06:00 Proceeding
Załącznik 2 - JEDZ.doc doc 183.5 2019-06-19 10:06:00 Proceeding
Załącznik 3 - formularz rzeczowo-cenowy.xls xls 131 2019-06-19 10:06:00 Proceeding
Załącznik 4 - projekt umowy.doc doc 186.5 2019-07-05 15:18:30 Proceeding
Modyfikacja SIWZ.doc doc 152.5 2019-07-05 15:59:58 Public message
Zmodyfikowana SIWZ 54.doc doc 344.5 2019-07-05 16:00:37 Public message
Załącznik 4 - projekt umowy.doc doc 186.5 2019-07-05 16:00:43 Public message
Potwierdzenie wysłania ogłoszenia.pdf pdf 143.86 2019-07-05 16:00:47 Public message
Ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 70.72 2019-07-10 09:47:12 Public message
Zmodyfikowana SIWZ 54.doc doc 345 2019-07-12 14:40:02 Public message
Zmodyfikowany Załącznik 3 - formularz rzeczowo-cenowy.xls xls 138.5 2019-07-12 14:40:07 Public message
Zmodyfikowany zał 4 -proj um.doc doc 187 2019-07-12 14:40:09 Public message
Modyfikacja SIWZ.doc doc 153.5 2019-07-17 11:32:32 Public message
Zmodyfikowany Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.doc doc 187 2019-07-17 11:32:34 Public message
Ogłoszenie o zmianie 1.pdf pdf 444.44 2019-07-24 14:04:40 Public message
zestawienie ofert ZP-54-2019.docx docx 125.27 2019-08-02 10:46:11 Public message
zestawienie ofert ZP-54-2019.docx docx 125.36 2019-08-02 11:01:14 Public message
WYNIK ZP-54-2019.doc doc 167 2019-08-13 17:19:42 Public message

Announcements

2019-08-13 17:19 Joanna Laskowska WYNIK postępowania ZP/54/2019 z dnia 13.08.2019

WYNIK ZP-54-2019.d [...].doc

2019-08-02 11:01 Joanna Laskowska Zestawienie ofert ZP/54/2019 (02.08.2019)
- z poprawieniem kwoty którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

zestawienie ofert [...].docx

2019-08-02 10:46 Joanna Laskowska Zestawienie ofert ZP/54/2019 (02.08.2019)

zestawienie ofert [...].docx

2019-07-24 14:04 Dagmara Żukowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2019-07-17 11:32 Dagmara Żukowska Odpowiedzi na pytania ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert

Modyfikacja SIWZ.doc

Zmodyfikowany Załącz [...].doc

2019-07-12 14:41 Dagmara Żukowska Modyfikacja SIWZ

Zmodyfikowana SIWZ 5 [...].doc

Zmodyfikowany Załącz [...].xls

Zmodyfikowany zał 4 [...].doc

2019-07-10 09:47 Dagmara Żukowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2019-07-05 16:01 Dagmara Żukowska 1. Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ.doc

Zmodyfikowana SIWZ 5 [...].doc

Załącznik 4 - projek [...].doc

Potwierdzenie wysłan [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 887