Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa przełącznic światłowodowych 22 sztuki - AE/ZP-27-37/19

Deadlines:
Published : 14-06-2019 11:22:00
Placing offers : 22-07-2019 10:00:00
Offers opening : 22-07-2019 11:00:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ wraz z załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

 • Zadawania pytań do SIWZ;
 • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
 • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

 • tel. 22 101 02 02,
 • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Załączniki do postępowania: 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Formularz  Ofertowy
 4. Załącznik Nr 1 - Formularz  Cenowy
 5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu
 6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 7. Załącznik Nr 4 - Wykaz dostaw
 8. Załącznik Nr 5 - Wymagania dotyczące parametrów przedmiotu zamówienia

Poniżej pliki zawierające wyżej wymienione załączniki.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 83 2019-06-14 11:22:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 186.1 2019-06-14 11:22:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 732.89 2019-06-14 11:22:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 48 2019-06-14 11:22:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.pdf pdf 85.82 2019-06-14 11:22:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.xml xml 126.33 2019-06-14 11:22:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 58 2019-06-14 11:22:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 84.5 2019-06-14 11:22:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 54 2019-06-14 11:22:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do SIWZ.PDF PDF 130.78 2019-06-19 15:06:31 Public message
Załącznik Nr 5 PO ZMIANIE TREŚCI SIWZ.doc doc 55.5 2019-06-19 15:06:44 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 68.54 2019-06-19 15:08:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 447.68 2019-07-22 14:45:13 Public message
Informacja o wyborze oferty.PDF PDF 472.12 2019-08-20 13:16:31 Public message

Announcements

2019-08-20 13:19 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].PDF

2019-07-22 14:47 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-06-19 15:08 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2019-06-19 15:08 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ wraz z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ zmienionym po dokonanej zmianie treści SIWZ.
UWAGA !!! Zmiana Załącznika Nr 5 do SIWZ
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 22.07.2019r. - składanie ofert godz. 10:00, otwarcie ofert godz.11:00.

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Załącznik Nr 5 PO ZM [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1938