Proceeding: Dostawa fabrycznie nowych akumulatorów do pojazdów służbowych, na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Deadlines:
Posted : 06-06-2019 14:19:03
Placing offers: 12-06-2019 11:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych akumulatorów do pojazdów służbowych, zgodnych z obowiązującymi normami, dobrej (gwarantowanej) jakości, na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
W załączniku:
- Instrukcja dla oferentów
- Druk oferta - załącznik nr 1
- Wzór umowy

Dane do kontaktu:
Paweł Szostak
Wydział Transportu KWP w Lublinie
Tel. 81 535-42-79
e-mail: pawel.szostak@lu.policja.gov.pl

Informacja w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego http://www.lubelska.policja.gov.pl/lub/rodo/79957,Ochrona-danych-osobowych.html

Delivery address

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie II
ul. Grenadierów 3
20-331 Lublin

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Akumulatory rozruchowe zgodnie z załącznikiem nr 1

oferta akumulatory 2 [...].xls

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3396 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Termin dostawy 10% winien się zawierać pomiędzy 1 a 3 dni robocze (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni (0)
4 Price 90% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
5 Okres gwarancji (12 - 36 miesięcy) - proszę wpisać okres gwarancji (0)
Unlock the form

The number of page views - 166

Send a message