Proceeding: Dostawa 2 sztuk skuterów wodnych wraz z przyczepą do ich przewozu

Sławomir Urbaniak
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Division: Wydział Transportu
Deadlines:
Posted : 28-05-2019 15:26:00
Placing offers: 12-06-2019 12:00:00
Opening offers : 12-06-2019 12:05:00

Requirements and specifications

Zamawiający wymaga dostarczenia 2 sztuk skuterów wodnych wraz z przyczepą, zgodnych z opisem, który stanowi załącznik do zapytania ofertowego. UWAGA. W dniu 3.06.2019 r. nastąpiła zmiana w opisie dotyczącym silnika skutera - dopuszczono silnik minimum 3 cylindrowy z zachowaniem pozostałych wymagań. UWAGA! w dniu 4.06 zmieniono zapis art. 1 pkt 5 umowy. dopuszczono skutery z linii produkcyjnej 2019 roku które mogą być wyprodukowane wcześniej.

UWAGA ZMIANA: Kryteria oceny ofert wskazane zostały w załączniku nr 3 do postępowania.

Zmiana terminu składania ofert na 12.06.2019 r. godz. 12.00

Zamawiający wyznacza ostateczny termin realizacji zamówienia z dostawą do siedziby zamawiającego na 16 sierpnia 2019 r.

Warunkiem rozpatrzenia oferty zakupu jest jej złożenie na platformie Open Nexus wraz z równoczesnym przesłaniem na adres e-mail: tomasz.radke@po.policja.gov.pl dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane skutery wymagań zawartych w opisie który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia. 

Wykonawca musi dostosować skutery do wersji policyjnej zgodnie z opisem który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Zamawiający wymaga podpisania umowy, która stanowi załącznik do postępowania. 

Kontakt do zamawiającego:Zapytania co do procedury zakupu: Tomasz Radke, KWP w Poznaniu, tel. 0618414968, tel. kom 516 901 813

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 2 skutery wodne wraz z przyczepą - 1 pc. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Kochanowskiego 2a
60-844, Poznań
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3396 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 274

Send a message